A&O Services: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de pensioenexportinstellingen voor A&O Services aanmaakt. Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport. Sinds 2015 heeft PGGM de administratie van A&O services overgenomen; dit heeft geen invloed op de inrichting in Nmbrs.

Let op: aangezien A&O Services geen terugkoppeling in de vorm van een ontvangstbevestiging geeft zal de status van een export op "Verzonden" (en dus niet "Ontvangen") blijven staan; de workflow toont dan ook geel i.p.v. groen.

Pensioen Exportinstellingen bedrijfsniveau 

 1. Ga naar het bedrijfsniveau
 2. Klik op Instellingen.
 3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

A_O_servie_plo.png

Kies exportformaat A&O Services PLO, vul de gegevens en sector die van toepassing zijn in en klik op Opslaan.

 

Vink de export aan om deze te activeren.

Pensioen Exportinstellingen medewerker

 1. Ga naar werknemersniveau.
 2. Klik op instellingen.
 3. Klik op Pensioen Instellingen.

 

Klik op Bewerken.

 

Selecteer de juiste CAO.

 

Selecteer de juiste Beroepcode en klik op opslaan.

 

 

Branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

 • 0175 | Schilders (UTA-Personeel)
 • 0176 | Schilders (Ing. CAO Vakkracht)
 • 0177 | Schilders (Ing. UTA Vakkracht)
 • 0178 | Schilders (Zelfstandigen)
 • 0179 | Schilders (CAO-Personeel)

Correcties

Indien een twk run is gedraaid, gaan deze mutaties niet mee in de eerstvolgende pensioenexport naar A&O.

Als je een nieuwe PLO van een reeds ingestuurde periode wil corrigeren en insturen kan je dat als volgt doen:

 • Download de PLO
 • Verander de 0 op positie 117 van alle medewerkers het K-record naar een 1
 • Verstuur de PLO per email naar intake@pggmregelingen.nl voor de sector Afbouw, of intake@bpfschilders.nl voor de sector Schilders, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

 

Foutmeldingen  
 

Melding Teveel uren voor de opgegeven dagen!
Error code [Error in ConstructRecordK for medewerker:van XXX Exception:Error code: [Teveel uren voor de opgegeven dagen!]]
Oorzaak Bij het pensioenfonds A&O services is er een maximaal aantal gewerkte uren per dag; er zijn dus te veel gewerkte uren aangeleverd.
Oplossing Bij het aanmaken van een pensioen export naar A&O services wordt er niet meer gekeken naar de loonaangifte uren maar alleen naar de branche uren. Hierdoor zal bij het verwerken van overwerk uren deze melding niet meer naar voren komen. 

 

Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk