Dashboard jaarwerk

Nadat de laatste run van het jaar is verwerkt komt in de salarisdocumenten het dashboard jaarwerk beschikbaar, hier is nu het Dashboard jaarwerk aan toegevoegd.

In het dashboard jaarwerk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste informatie van het afgelopen jaar:

Let op. Voor de documentviewer is het jaarwerk pas zichtbaar als deze zichtbaar is gemaakt, zie ook: Email "Jaarwerk is klaar" voor ESS / Documentviewers

 

 

 

Hieronder een voorbeeld van een dashboard.

 

 

De gegevens zijn:

 • Van dit jaar de Werkgeverslasten, Fiscaalloon en Netto loon.
 • Betaald aan belastingdienst vs de waarden in de loonrun.
 • Betaald per bank, kas en totaal
 • Gemiddelde kosten per uur, gemiddeld uurloon bruto en netto.
 • Gewerkte uren, totaal aantal werknemers, totaal aantal FTE.
 • Aantal medewerkers in en uit dienst, met de groei van de werknemers.
 • Ziekte percentage, ziekte uren en de verzuimkosten dit jaar
 • Verlof overzicht over het hele bedrijf

Hoe wordt het bedrag voor het verlof berekend?
Op basis van het aantal verlofuren dat een medewerker heeft, wordt het bedrag berekend aan de hand van: 
Het aantal verlofuren x uurloon per medewerker in de (output code 20031 Uurloon) = bedrag voor die medewerker.
Dit wordt voor alle medewerkers gedaan en dan bij elkaar opgeteld.

Let op: Het gemiddelde bruto uurloon wordt berekend door grondslag 20031 te delen door de unieke medewerkers per periode. 

 • Werkgeverslasten per afdeling
 • Brutolonen per afdeling

 • FTE per afdeling
 • Verzuimuren per afdeling

 • Lopende contracten: Een overzicht van alle medewerkers die een contract hebben gehad in het huidige jaar.
 • Geslacht: Een overzicht van alle medewerkers die in het huidige jaar indienst zijn geweest. 

 • Fulltime salaris verdeling
 • Fullltime salaris verdeling man/vrouw.
 • Leeftijdsopbouw
 • Diensttijd.

Het dashlet is te downloaden als een pdf bestand door te klikken op "download PDF".

Voor alle grafieken geldt dat, door op de afdelingen onder de grafiek te klikken de verschillende afdelingen zichtbaar en onzichtbaar gemaakt kunnen worden in de grafiek. In de grafiek kunnen maximaal 10 bedrijven tegelijk worden getoond. 

 Bij alle cirkeldiagrammen geldt dat een afdeling of categorie uitgelicht kan worden door erop te klikken.

Bij alle staafdiagrammen geldt dat, door met de muis op een staaf te gaan staan, de bijbehorende waarde en categorie zichtbaar wordt. Onder elk staafdiagram kunnen afdelingen onzichtbaar en zichtbaar gemaakt worden in het diagram, door erop te klikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen