PAWW-regeling in Nmbrs

Alle systeembranches die behoren bij een CAO die deelneemt aan de PAWW bevatten een eigen PAWW-regeling. Daarnaast bestaat er ook een aparte systeembranche voor de PAWW (1200). Deze kan  desgewenst op bedrijfsniveau worden geselecteerd, indien bij dat bedrijf een eigen brancheregeling actief is.

Grondslag voor alle PAWW-regelingen is 'Loon in geld'.

Aanleveren gegevens naar Stichting PAWW

Update 21-2-2023: Een automatische koppeling met SPAWW is momenteel in ontwikkeling. We zullen het via de Update Notes communiceren zodra een automatische aanlevering mogelijk is. Voor nu is de aanlevering nog handmatig.

De volgende informatie dient aangeleverd te worden:

  1. Premieloon; gebruik hiervoor salarisdocument Loonstaat alle werknemers (Kolom 3) of salarisdocument Interne Waarden (te openen in Excel zodat op PAWW gefilterd kan worden)
  2. Aangiftebedrag; gebruik hiervoor het bedrijfsrapport Looncomponenten per periode
  3. Aantal medewerkers waarvoor de bijdrage is berekend

PAWW-regeling i.c.m. week- of 4-wekenverloning

Meestal is de startperiode van de PAWW-regeling volgens CAO per de eerste van de maand. Dit leidt tot een probleem bij bedrijven met een week- of 4-wekenverloning, aangezien het niet mogelijk is om de PAWW-regeling in te laten gaan gedurende een periode.
De alternatieven zijn:

  • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct voorafgaand aan de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die eerdere datum berekend en ingehouden worden);
  • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) (de PAWW zal vanaf die latere datum berekend en ingehouden worden); of
  • de PAWW-regeling per de week- of 4-wekenperiode direct volgend op de CAO-datum koppelen aan bedrijf / medewerker(s) en de PAWW-inhouding in de periode daarvoor handmatig berekenen en inhouden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld looncode 5500 gebruiken, aangezien deze geen invloed heeft op de berekening van de PAWW-premie. Zo blijft de PAWW in stand en kun je eenvoudig de premie compenseren.

Onderstaand enige aandachtspunten bij gebruik van regeling 1200 | PAWW en m.b.t. PAWW-berekeningen over periodes vóór 11-2018 (klik om uit te vouwen).

↓ Aandachtspunten

[1200 | PAWW] Wat als al 3 branches actief zijn op bedrijfsniveau?

In NMBRS kun je op bedrijfsniveau maximaal 3 branches selecteren. Voor bedrijven met verschillende cao’s / pensioenregelingen kan dit problemen opleveren. Als je bij deze bedrijven 2 verschillende cao-modellen aanmaakt dan kun je per medewerker selecteren welk cao-model van toepassing is. Op deze wijze kun je toch gebruik maken van de PAWW-branche.

[1200 | PAWW] PAWW-regeling niet berekend op loonstrook?

Branche 1200 | PAWW dient altijd als branche 1 geselecteerd te worden bij de salarisinstellingen. Dit omdat de uitkomst van de PAWW-regeling gebruikt kan worden voor volgende berekeningen van brancheregelingen. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

mceclip0.png

[1200 | PAWW] PAWW i.c.m. "loop"-berekeningen

Houd er rekening mee dat een reservering met een hoger nummer die meetelt in de grondslag van een andere reservering met een lager nummer niet wordt meegenomen in de berekening van de grondslag voor de PAWW, aangezien dit een zgn. loop-berekening betreft. Dit houdt in dat de grondslag voor bijv. reservering 3 onbekend is op het moment dat de grondslag voor reservering 1 wordt berekend. Deze manier van inrichten wordt niet ondersteund. Zie dit artikel voor een correcte inrichting van reserveringen die in de grondslag van een andere reservering dienen mee te tellen. Dit geldt ook voor andere constructies die een loop-berekening vereisen: deze zullen leiden tot een klein verschil in het bedrag van loonstaat kolom 3 en de PAWW-grondslag. 

[PAWW-berekeningen < 11-2018] PAWW i.c.m. branches die een betaling bevatten

De grondslag voor de berekening van de PAWW-regeling is kolom 3 van de loonstaat (loon in geld). In Nmbrs werd t/m 2018-10M (4W: P11, W: 43) voor deze regeling als grondslag "SV-loon voor de branche" gebruikt. Hieraan kleefde helaas het nadeel dat bij branches waar een betaling in zit het bedrag dat vanuit de branche betaald wordt niet wordt meegenomen in deze regeling.
Om in die situaties de PAWW-regeling toch te kunnen gebruiken kun je als workaround de betaling vanuit de branche onderbrengen bij de reserveringen. Zet deze reservering vervolgens op "3 | Elke periode". Zie dit artikel voor meer informatie over het inrichten van een reservering.

Indien je correcties over periodes vóór 2018-11M wilt doen dan zijn er 2 opties:

  1. handmatig, via een looncode, het bedrag corrigeren (let erop dat je geen looncode gebruikt die de branche beïnvloedt); of
  2. voor 2018 een eigen PAWW-branche aanmaken en die gebruiken.

Opmerkingen