Loonaangifte: controle combinatie BSN / IKV

Op het moment dat er een loonaangifte wordt aangemaakt met een correctie over één of meerdere periode(s) wordt in Visma Nmbrs een controle uitgevoerd. Bij deze controle wordt voor de gecorrigeerde periodes gekeken of werknemers (unieke combinatie BSN en volgnr. IKV) die in een eerdere aangifte voor de betreffende periode naar de belastingdienst waren aangeleverd nog steeds aanwezig zijn in het collectieve deel van de loonaangifte.

Dit controleren wij door het loon SV in het collectieve deel van de aangifte te vergelijken met de som van het loon SV van alle werknemers die in een eerder loonaangifte voor de betreffende periode waren aangeleverd. Als er een verschil wordt geconstateerd, dan wordt de aangifte wel aangemaakt, maar met een waarschuwing. Deze waarschuwing kan opgelost worden door een intrekking toe te voegen voor de werknemer (unieke combinatie BSN en volgnr. IKV) door wie het verschil wordt veroorzaakt. Zolang de waarschuwing niet wordt opgelost is het niet mogelijk om de loonaangifte naar de Belastingdienst te versturen.

Voorbeeld
Een werknemer komt in dienst in periode 1 en wordt in periodes 1 en 2 aangeleverd met volgnr. IKV 1. In periode 3 wordt vastgesteld dat dit verkeerd was en de werknemer eigenlijk aangeleverd had moeten worden met volgnr. IKV 3. Met een correctie wordt vanaf periode 1 het volgnr. IKV voor deze werknemer aangepast. Nadat de correctierun is gedraaid wordt er een loonaangifte gemaakt voor periode 3 met een correctie over periodes 1 en 2. De loonaangifte voor periode 3 zal dan een waarschuwing tonen voor periodes 1 en 2. Deze waarschuwing kan opgelost worden door het toevoegen van een intrekking voor periodes 1 en 2 (waarin de werknemer in de loonaangifte was meegenomen met volgnr. IKV 1), waarna de loonaangifte naar de Belastingdienst verstuurd kan worden.

Op bedrijfsniveau is een overzicht beschikbaar dat per periode bijhoudt welke combinaties BSN en volgnr. IKV reeds naar de Belastingdienst gestuurd zijn:

mceclip1.png

Dit overzicht kan gebruikt worden om, in geval van een waarschuwing in de loonaangifte, te achterhalen voor welke werknemer een intrekking gedaan dient te worden om die waarschuwing op te lossen. 

 

Let op: Voordat je gebruik kan maken van dit overzicht, moet deze geactiveerd worden in de user template.

afbeelding_bsn_ikv_rapport.png

 

Opmerkingen