Foutmeldingen in verzuim XML meldingen

Als er een fout ontstaat bij het verzenden van de verzuim XML melding dan kan dit een aantal redenen hebben, hieronder worden de meeste voorkomende oorzaken per arbodienst besproken:

  1. ArboNed
  2. MaetisArdyn
  3. ArboVitale
  4. WorkBee

1. ArboNed

Ongeldig XML schema

Oorzaak
Foutmelding:
Ongeldig XML schemaThe 'http://ec-design.nl/Abz/SDM/0.21/structures:BrgStKrtCd' element is invalid - The value '99' is invalid according to its datatype 'String' - The Enumeration constraint failed.'
Dit heeft met een probleem in de 'Burgerlijke Staat' van de betreffende medewerker te maken. Als het persoonlijke informatie/personalia opnieuw wordt opgeslagen dan is het probleem verholpen.
 
Achterhalen
Je kan dit controleren door op medewerkersniveau naar HR -> Verzuim te gaan. Ga met je muis over de foutmelding heen en de pop-up zal getoond worden.
 
XMLschema.png
 
Oplossing
Ga naar
  1. Medewerkerniveau --> Algemeen --> Personalia
  2. Open de instellingen van 'Persoonlijke gegevens'
  3. Klik (zonder wijzigingen aan te brengen) op 'Opslaan'
  4. Probeer de verzuimmelding opnieuw aan te maken of te verzenden
  5. Controleer in het portaal van de arbodienst of het bericht is ontvangen
  

2. MaetisArdyn

Er zijn momenteel nog geen generieke foutmeldingen bekend voor deze arbodienst.

 

3. ArboVitale

Er zijn momenteel nog geen generieke foutmeldingen bekend voor deze arbodienst.

 

4. Workbee

Er zijn momenteel nog geen generieke foutmeldingen bekend voor deze arbodienst.

Opmerkingen