Achmea (UPA): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor Achmea aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar Achmea dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA Achmea', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. 'Nummer leverancier' en 'Bedrijf Relatienummer' zijn op te vragen bij Achmea.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat kan gebruikt worden voor aanlevering van de volgende branche:

Opmerkingen