Overzicht: Herziening lage WW-premie

Sinds 1 januari 2022 moet de lage WW-premie worden herzien als in een kalenderjaar meer dan 30 procent extra uren is verloond (bijvoorbeeld door overwerk) dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. De optie om te herzien vind je bij de SVW-instellingen van de medewerker. Op het moment dat je op "herzien" klikt wordt voor de medewerker voor het hele actieve dienstverband herzien. Er wordt hierdoor ook een correctie klaargezet. In dit artikel lees je meer over het herzien van de lage WW-premie.

Om erachter te komen voor welke medewerkers de lage WW-premie eventueel herzien dient te worden, hebben wij het overzicht Herziening lage WW-premie toegevoegd op master-, debiteur- en bedrijfsniveau. In dit overzicht kun je zien of er eventueel een herziening nodig is voor een medewerker.

Let op: Je dient dit overzicht zelf nog te activeren in het user template bij Instellingen -> Gebruikers(accounts) -> User templates. Hoe je dit doet lees je hier.

Toelichting overzicht

Hieronder lichten we enkele kolommen uit dit overzicht toe.

  • Gemiddelde contracturen in periodes met lage premie: in deze kolom vind je de berekening van het gemiddelde aantal contracturen per week in periodes met een lage premie. Om een simpel rekenvoorbeeld te geven: stel de medewerker komt op 1 december in dienst en heeft een contract van 30 uren per week en er is sprake van een lage ww-premie. Er zijn 31 kalenderdagen in deze maand. De berekening is dan (30 * 52 / 12) / (31 / 7) = 29,38. Dit wordt naar 30 afgerond volgens de rekenregels van het UWV. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld het gehele jaar in dienst is wordt uiteraard rekening gehouden met alle periodes. Hierdoor kan het voorkomen dat een medewerker bijvoorbeeld 30 contracturen heeft per week, in de berekening uitkomt op gemiddeld 30.33 contracturen, maar in het overzicht 31 contracturen wordt weergegeven wegens de afronding naar boven.
  • Contracturen in jaar: Het aantal contracturen per jaar wordt berekend door te kijken naar de contracturen per week * weken per jaar, gedeeld door het aantal periodes per jaar.
  • Verloonde uren in jaar: Hiervoor kijken we naar de loonaangifte uren in het jaar.
  • Ratio: Het uiteindelijke percentage dat aangeeft hoeveel procent aan extra uren is verloond. We kijken hiervoor naar (verloonde uren in jaar - contracturen in jaar) / (contracturen in jaar) en wordt afgerond naar beneden op hele procentpunten.

Enkele aandachtspunten

  • Voor een medewerker die jonger is dan 21 jaar met maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte of 52 verloonde uren per maandaangifte, is herziening niet van toepassing. Wel staan deze medewerkers in het rapport. In het rapport is een leeftijdscategorie opgenomen. Daarom kun je zelf beoordelen op basis van leeftijd of een herziening van toepassing is of niet. De leeftijd wordt gecontroleerd op basis van de laatste dag van het jaar.
  • BBL leerlingen staan ook in dit overzicht.
  • Krijg je na ongeveer 7 minuten 'geen resultaten' te zien wanneer je het overzicht aan het genereren bent op masterniveau? Verwijder dan alle tags in het filter en kies er één.

Algemene vragen 

Wanneer een medewerker binnen 2 maanden uit dienst gaat, dien je ook de lage WW-premie te herzien indien deze van toepassing was. Is dit opgenomen in het overzicht?

Dit is niet opgenomen in het overzicht. Hiervoor hebben wij een melding in de runcontrole.

 

 

Hoe wordt de berekening gedaan wanneer een medewerker gedurende het jaar wisselt van oproepkracht naar medewerker met rooster, of andersom?

Gedurende de periode dat de medewerker een oproepkracht is, wordt als contracturen de waarde van de verloonde uren genomen.

 

 

Opmerkingen