PFZW-berekening voor ORT

Met ingang van 2018 laat een aangepaste PFZW-berekening in de Zorg & Welzijn Branches de berekening van OP & AP beter aansluiten op de OP & AP ORT. Op systeemniveau hebben we hiertoe, ter vervanging van de 'oude' ORT-brancheregelingen, de ORT-grondslag toegevoegd aan een lijst met urencodes en bijbehorende looncodes, zie onderaan dit artikel. Dit betekent dat per 2018 de aparte ORT-brancheregelingen vervallen zijn.

Indien je meerdere urencodes wilt laten meetellen in de ORT-grondslag dan kun je deze toevoegen aan de bijbehorende looncode. 

De looncodes in de urencodelijst hieronder bevatten standaard de grondslag ORT. Dit kun je als volgt zien (voorbeeld looncode 4305 / urencode 6005):

Lijst met urencodes die meetellen in de ORT-grondslag. 

5550 Toeslaguren 35% (Bruto Uurloon 1)
6005 Toeslaguren 5%
6010 Toeslaguren 10%
6013 Toeslaguren 13%
6014 Toeslaguren 14.62%
6015 Toeslaguren 15%
6018 Toeslaguren 18%
6020 Toeslaguren 20%
6022 Toeslaguren 22%
6025 Toeslaguren 25%
6029 Toeslaguren 29%
6030 Toeslaguren 30%
6032 Toeslaguren 32.50%
6033 Toeslaguren 33,33%
6035 Toeslaguren 35%
6038 Toeslaguren 38%
6040 Toeslaguren 40%
6045 Toeslaguren 45%
6050 Toeslaguren 50%
6060 Toeslaguren 60%
6068 Toeslaguren 75%
6072 Toeslaguren 80%
6080 Toeslaguren 100%
6082 Toeslaguren 110%
6084 Toeslaguren 114%
6088 Toeslaguren 125%
6090 Toeslaguren 150%
6091 Toeslaguren 200%
6510 Toeslaguren 10% (N/B)
6520 Toeslaguren 20% (N/B)
6535 Toeslaguren 35% (N/B)
6550 Toeslaguren 50% (N/B)

Let op:

Conform het pensioenfonds dient vakantiegeld over de ORT meegenomen te worden in de pensioenberekening. Volgens de CAO's dient in onderstaande systeembranches vakantiegeld over de ORT berekend te worden. Daarom wordt de waarde van de ORT in deze branches verhoogd met het % vakantiegeld.

0199 | Dierenartsenpraktijk
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek

Opmerkingen