PFZW-berekening voor ORT

De OP- en AP-regelingen in de Zorg & Welzijn-branches houden standaard rekening met de onregelmatigheidstoeslag (ORT), via de optie 'PFZW (AP) berekening' in de brancheregeling:

mceclip0.png

Om dit te kunnen verwerken is grondslag 'ORT' toegevoegd aan een groot aantal bij urencodes behorende output-looncodes. Indien je ook andere urencodes wilt laten meetellen in de 'ORT'-grondslag, dan kun je die toevoegen aan de bijbehorende looncodes. 

Onderstaande urencodes bevatten, via de output-looncode, standaard grondslag 'ORT'. Dit kun je als volgt zien (voorbeeld: urencode 6005 => output-looncode 4305):

Lijst met urencodes die meetellen in de ORT-grondslag. 

5550 Toeslaguren 35% (Bruto Uurloon 1)
6005 Toeslaguren 5%
6010 Toeslaguren 10%
6013 Toeslaguren 13%
6014 Toeslaguren 14.62%
6015 Toeslaguren 15%
6018 Toeslaguren 18%
6020 Toeslaguren 20%
6022 Toeslaguren 22%
6025 Toeslaguren 25%
6029 Toeslaguren 29%
6030 Toeslaguren 30%
6032 Toeslaguren 32.50%
6033 Toeslaguren 33,33%
6035 Toeslaguren 35%
6038 Toeslaguren 38%
6040 Toeslaguren 40%
6045 Toeslaguren 45%
6050 Toeslaguren 50%
6060 Toeslaguren 60%
6068 Toeslaguren 75%
6072 Toeslaguren 80%
6080 Toeslaguren 100%
6082 Toeslaguren 110%
6084 Toeslaguren 114%
6088 Toeslaguren 125%
6090 Toeslaguren 150%
6091 Toeslaguren 200%
6510 Toeslaguren 10% (N/B)
6520 Toeslaguren 20% (N/B)
6535 Toeslaguren 35% (N/B)
6550 Toeslaguren 50% (N/B)

Let op:

Conform het pensioenfonds dient vakantiegeld over de ORT meegenomen te worden in de pensioenberekening. Volgens de CAO's dient in onderstaande systeembranches vakantiegeld over de ORT berekend te worden. Daarom wordt de waarde van de ORT in deze branches verhoogd met het % vakantiegeld.

0199 | Dierenartsenpraktijk
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek

Opmerkingen