Personeelslening verwerken

Nmbrs beschikt niet over een functionaliteit die gemaakt is om een personeelslening te verwerken. Door middel van één van de onderstaande opties kan een lening alsnog in Nmbrs worden verwerkt.

  1. Gebruik maken van een looncomponent
  2. Gebruik maken van een reservering
  3. Gebruik maken van loonbeslag


Gebruik maken van een looncomponent

De meest voorkomende manier om een personeelslening te verwerken is door middel van een vast looncomponent. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de looncode 5270 (Inhouding Lening) en kan een einddatum worden ingegeven:

Let op: Deze looncode dient eerst toegevoegd te worden aan het loonmodel:

Loonmodel aanmaken en aanpassen

Inhouding_Lening.png

 Weergave loonstrook:

Inhouding_lening_loonstrook.png

Voordelen van deze inrichting: 

- Eenvoudige inrichting

- De terugbetaling wordt automatisch ingehouden op het loon.

Nadelen van deze inrichting:

- Het totale c.q. openstaande saldo wordt niet weergegeven op de loonstrook.

Gebruik maken van een reservering

Om een personeelslening te verwerken kun je gebruik maken van reservering 3 of 4.

Verwerken_Personeelslening.png 

Vervolgens kun je gebruik maken van looncode 7732: Invoer Saldo Reservering 3 om het saldo op en af te boeken. 

Weergave loonstrook:

Personeelslening_strook.png

Voordelen van deze inrichting:

- Eenvoudig toe te passen bij meerdere medewerkers.

- Het saldo wordt weergegeven op de loonstrook. 

Nadelen van deze inrichting: 

- Reservering dient uitgezet te worden bij de personeelsleden waarbij dit niet van toepassing is.

- Mutaties dienen handmatig ingevoerd te worden middels een looncomponent. 

- Er vindt geen automatische betaling plaats. 

Gebruik maken van loonbeslag

Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van het dashlet Loonbeslag, te vinden op medewerkersniveau bij instellingen onder het kopje Arbeidsvoorwaarden. 

Personeelslening_loonbeslag.png

Weergave loonstrook:

Loonbeslag_loonstrook.png

Voordelen van deze inrichting:

- Terugbetaling wordt weergeven op de loonstrook

- Terugbetaling wordt meegenomen in de SEPA

Nadelen van deze inrichting:

- Saldo wordt niet weergeven op de loonstrook

Opmerkingen