Journaliseren afdrachtsvermindering en premiekorting

Afdrachtsverminderingen en premiekortingen die op medewerkersniveau zijn ingesteld genereren voor deze medewerker een looncode met de volledige premiekorting/afdrachtsvermindering. Wanneer de run wordt gedraaid worden van alle medewerkers deze looncodes bij elkaar opgeteld en gemaximeerd aan de corresponderende loonheffingen. De premiekorting en afdrachtsvermindering kan op twee manieren worden gejournaliseerd; elke methode heeft voor- en nadelen:

  1. Afdrachtsvermindering journaliseren op medewerkersniveau
  2. Afdrachtsvermindering verwerken op bedrijfsniveau1. Afdrachtsvermindering journaliseren op medewerkersniveau

Wanneer je de afdrachtsvermindering/premiekorting op medewerkersniveau journaliseert heeft dit een voor- en een nadeel:

  • Voordeel: de premiekorting/afdrachtsvermindering wordt toegekend aan de afdeling en kostenplaats van de werknemer.
  • Nadeel: het ongemaximeerde bedrag wordt gejournaliseerd. In de meeste gevallen is dit geen probleem, maar de gejournaliseerde waarden kunnen afwijken van de werkelijk toegepaste waarden.

De volgende stappen laten zien hoe je de medewerker looncodes voor afdrachtsvermindering/premiekorting kan journaliseren:

     1. In onderstaande tabel zie je in de linker kolom wat de medewerkers looncodes zijn die gejournaliseerd moeten worden:

  Medewerker Bedrijf
premiekorting Arbeidsgeh. kort wn 8111 8115
premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere wn 8112 8116
premiekorting in dienst hebben oudere wn 8113 8117
Premiekorting jongere wn 8114 8118
Afdrachtsvermindering Onderwijs 8901 8930
premiekorting in dienst nemen AGH wn 8119 8115
premiekorting herplaatsen AGH wn 8120 8115
premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 8121 8115

 

     2. In het grootboekrekeningschema dat actief is bij het bedrijf kunnen de looncodes worden gekoppeld aan de correcte grootboeknummers:

 

     3. Wanneer de looncodes correct gekoppeld zijn in het grootboekrekeningschema dan kan je dit doorvoeren in de journaalposten door de journaalposten te actualiseren. Dit doe je op bedrijfsniveau bij de Bedrijf instellingen. Vervolgens kies je voor de knop 'Verwijder inhoud journaalposten' en kies je het betreffende jaar. De journaalposten van dat jaar zullen worden verwijderd, en automatisch opnieuw worden aangemaakt met de aanpassingen die je hebt gedaan. 


 

2. Afdrachtsvermindering journaliseren op bedrijfsniveau

Wanneer je de afdrachtsvermindering/premiekorting op bedrijfsniveau journaliseert heeft dit een voor- en een nadeel:

  • Voordeel: het juist bedrag wordt gejournaliseerd.
  • Nadeel: de premiekorting/afdrachtsvermindering is niet toe te kennen aan een specifieke afdeling of kostenplaats

De volgende stappen laten zien hoe je de bedrijf looncodes voor afdrachtsvermindering/premiekorting kan journaliseren:

     1. In onderstaande tabel zie je in de rechter kolom wat de medewerkers looncodes zijn die gejournaliseerd moeten worden:

  Medewerker Bedrijf
premiekorting Arbeidsgeh. kort wn 8111 8115
premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere wn 8112 8116
premiekorting in dienst hebben oudere wn 8113 8117
Premiekorting jongere wn 8114 8118
Afdrachtsvermindering Onderwijs 8901 8930
premiekorting in dienst nemen AGH wn 8119 8115
premiekorting herplaatsen AGH wn 8120 8115
premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 8121 8115

 

     2. In het grootboekrekeningschema dat actief is bij het bedrijf kunnen de looncodes worden gekoppeld aan de correcte grootboeknummers:

 

     3. Wanneer de looncodes correct gekoppeld zijn in het grootboekrekeningschema dan kan je dit doorvoeren in de journaalposten door de journaalposten te actualiseren. Dit doe je op bedrijfsniveau bij de Bedrijf instellingen. Vervolgens kies je voor de knop 'Verwijder inhoud journaalposten' en kies je het betreffende jaar. De journaalposten van dat jaar zullen worden verwijderd, en automatisch opnieuw worden aangemaakt met de aanpassingen die je hebt gedaan. 


 

 

Opmerkingen