Eindheffing journaliseren

Op deze pagina staat beschreven hoe u de eindheffing, ingegeven via een looncode bij een medewerker, kunt journaliseren.

Voeg de looncode toe bij de medewerker in het dashlet Looncomponenten.

Op de loonstrook ziet u deze looncode terug onder een andere looncode bij Overige. De input looncode van deze component is dus een andere looncode dan de output looncode. De output looncode dient u te journaliseren in uw grootboekrekeningschema.

Wanneer de output looncode nog niet in het loonmodel staat, kunt u deze toevoegen aan het loonmodel van het bedrijf. Wanneer u deze heeft toegevoegd, kunt u naar het grootboekrekeningschema van het bedrijf gaan.

De output looncode kunt u boeken onder het tabblad Looncodes. Selecteer hier het juiste grootboekrekeningschema en loonmodel.

Vervolgens kunt u achter de looncode deze debet en credit boeken.

 

Opmerkingen