Eindheffing journaliseren

Op deze pagina staat beschreven hoe u de eindheffing, ingegeven via een looncode bij een medewerker, kunt journaliseren.

mceclip0.png

Voeg de looncode toe bij de medewerker in het dashlet Looncomponenten.

mceclip1.png

Let op: De output code is niet zichtbaar op de loonstrook. Wel dien je de output looncode te journaliseren. In bovenstaand voorbeeld is dat code 8228. Deze code dien je te hebben toegevoegd aan je loonmodel.

Wanneer de output code is toegevoegd, kunt u naar het grootboekrekeningschema van het bedrijf gaan. Deze kunt u vinden op debiteur- of masterniveau.

mceclip2.png

De output looncode kunt u boeken onder het tabblad Looncodes. Selecteer hier het juiste grootboekrekeningschema en loonmodel.

Vervolgens kunt u achter de looncode deze debet en credit boeken.

Opmerkingen