Default Medewerker

De gebruikers Administrator, Administrator met debiteurenbeheer en Debiteurenbeheerder plus, kunnen Default medewerkers aanmaken. Hiermee kunt u de instellingen voor een nieuwe medewerker definiëren. Als u bijvoorbeeld een default DGA-medewerker heeft ingesteld, dan staan na het aanmaken van een nieuwe DGA de SVW instellingen meteen goed.

Default medewerker instellingen

Op het tabblad Instellingen kunt u default medewerkers aanmaken door naar Default medewerker instellingen onder het kopje Global Instellingen te gaan.

Nieuwe default medewerker instellingen

Klik op Nieuwe default medewerker instellingen om een eigen default medewerker aan te maken.

Default medewerker aanmaken

Vul alle gegevens in die van toepassing zijn voor de default medewerker. U kunt hier werknemersverzekeringen uitzetten of de bijdrage Zvw aanpassen voor bijvoorbeeld DGA's. U kunt meerdere Default medewerkers aanmaken: standaard werknemer, stagiair, DGA.

Geef de default medewerker een duidelijke naam mee, zodat u deze aangemaakte instellingen snel kan terugvinden.

Dashlet Default medewerker

Op het tabblad Explorer gaat u naar het bedrijfsniveau.

Op het bedrijfsniveau kunt u aan bestaande default medewerkers meer standaard instellingen toevoegen: rooster, brancheregelingen, looncomponenten en reserveringen. Op tabblad Instellingen zou bijvoorbeeld een standaard medewerker gemaakt kunnen worden, waarvan op bedrijfsniveau twee versies gemaakt kunnen worden: een fulltimer (met rooster) en een uurloner (rooster op nul).

Default medewerker toevoegen

In het dashlet Default medewerker, kunt u een nieuwe default medewerker toevoegen.

Default medewerker splitsen

U kunt nu een Default medewerker aanmaken/splitsen, bijvoorbeeld een Fulltimer of een Uurloner. Selecteer de zojuist gemaakte instelling die u wilt toepassen. Zo heeft u default instellingen voor een fulltimer en een uurloner met "Standaard" instellingen.

Gegevens wijzigen

Vervolgens kunt u meerdere instellingen aanpassen voor de default medewerker, zoals het standaard rooster (1), brancheregelingen (2), looncomponenten (3) en reserveringen (4).

Default medewerker rooster

Hier kunt u de standaard uren invullen voor de medewerker. Bijvoorbeeld een fulltimer, heeft een fulltime rooster en voor een uurloner vult u overal 0 uren in.

Default medewerker brancheregelingen

Wanneer u een branche heeft geselecteerd voor een bedrijf staan automatisch alle instellingen aan. U kunt voor de default medewerker de instellingen uitzetten waar de default medewerker geen gebruik van maakt.

Default medewerker looncompenenten

U kunt hier looncomponenten toevoegen aan een default medewerker. Bijvoorbeeld een standaard stagevergoeding aan de default medewerker: stagiair. Geef de waarde in en klik vervolgens op de knop toevoegen. De looncomponent komt dan in de lijst te staan. In de lijst kunt u meerdere looncomponenten toevoegen.

Default medewerker reserveringen

Hier kunt u reserveringen voor de default medewerker aan- en uitzetten. Denk bijvoorbeeld het vakantiegeld of de vakantieuren.

Nieuwe medewerker aanmaken

U kunt na het aanmaken van deze default medewerkerinstellingen, wanneer u een nieuwe medewerker aanmaakt, deze default selecteren. Dit doet u door een nieuwe medewerker toe te voegen via de wizard.

Personalia toevoegen

U kunt direct bij het toevoegen van personalia van de medewerker een Default medewerker toekennen. Alle Default medewerker instellingen die u op het bedrijfsniveau heeft gemaakt worden dan automatisch aan de medewerker toegevoegd. De Uurloner is nu geselecteerd.

Salaris en rooster

De default instellingen die u eerder heeft aangegeven op bedrijfsniveau, vindt u nu terug in de wizard bij Stap 3: Salaris en rooster.

U ziet dat het rooster is aangepast op het rooster van een uurloner. Wanneer er een looncomponent is toegevoegd aan de default medewerker is deze ook te zien onder Vaste Looncomponenten.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk