Default Medewerker

De gebruikers Administrator, Administrator met debiteurenbeheer en Debiteurenbeheerder plus, kunnen default medewerkers aanmaken. Hiermee kun je de instellingen voor een nieuwe medewerker definiëren. Als je bijvoorbeeld een default DGA-medewerker hebt ingesteld, dan staan na het aanmaken van een nieuwe DGA de SVW instellingen meteen goed.

Default medewerker aanmaken

Via het tabblad "Instellingen" op masterniveau kun je default medewerkers aanmaken door naar "Default medewerker instellingen" te gaan onder het kopje "Global Instellingen". 
 
Klik vervolgens op "Nieuwe default medewerker instellingen" om een eigen default medewerker aan te maken.
 
 
Vul alle gegevens in die van toepassing zijn voor de default medewerker. Je kunt hier werknemersverzekeringen uitzetten of de bijdrage Zvw aanpassen voor bijvoorbeeld DGA's. Je kunt meerdere Default medewerkers aanmaken: standaard werknemer, stagiair, DGA.

Geef de default medewerker een duidelijke naam mee, zodat je de aangemaakte instellingen snel kan terugvinden.

Dashlet Default medewerker

Selecteer eerst een bedrijf en ga vervolgens met de menu-knop rechtsboven in het scherm naar "Default Medewerker" onder "Salaris Instellingen".
 
Op het bedrijfsniveau kun je aan bestaande default medewerkers meer standaard instellingen toevoegen: rooster, brancheregelingen, looncomponenten en reserveringen. Op tabblad Instellingen zou bijvoorbeeld een standaard medewerker gemaakt kunnen worden, waarvan op bedrijfsniveau twee versies gemaakt kunnen worden: een fulltimer (met rooster) en een uurloner (rooster op nul).

 

Default medewerker toevoegen

Druk op de knop "Default medewerker toevoegen" om een default medewerker toe te voegen. 

Default medewerker splitsen

Je kunt nu een Default medewerker aanmaken/splitsen, bijvoorbeeld een Fulltimer of een Uurloner. Selecteer de zojuist gemaakte instelling die je wilt toepassen.

Gegevens wijzigen

Vervolgens kunt u meerdere instellingen aanpassen voor de default medewerker, zoals het standaard rooster, brancheregelingen, looncomponenten en reserveringen.

Default medewerker rooster

Hier kunt u de standaard uren invullen voor de medewerker. Bijvoorbeeld een fulltimer, heeft een fulltime rooster en voor een uurloner vult u overal 0 uren in.

Default medewerker brancheregelingen

Wanneer u een branche heeft geselecteerd voor een bedrijf staan automatisch alle instellingen aan. U kunt voor de default medewerker de instellingen uitzetten waar de default medewerker geen gebruik van maakt.

Default medewerker looncomponenten

U kunt hier looncomponenten toevoegen aan een default medewerker. Bijvoorbeeld een standaard stagevergoeding aan de default medewerker: stagiair. Geef de waarde in en klik vervolgens op de knop toevoegen. De looncomponent komt dan in de lijst te staan. In de lijst kunt u meerdere looncomponenten toevoegen.

Default medewerker reserveringen

Hier kunt u reserveringen voor de default medewerker aan- en uitzetten. Denk bijvoorbeeld het vakantiegeld of de vakantieuren.

Nieuwe medewerker aanmaken

Je kunt na het aanmaken van de default medewerkersinstellingen, wanneer je een nieuwe medewerker aanmaakt, deze default selecteren. Dit doet je door een nieuwe medewerker toe te voegen via de wizard of door op het plusje te klikken achter "Medewerker".

Personalia toevoegen

Je kunt direct bij het toevoegen van personalia van de medewerker een Default medewerker toekennen. Alle Default medewerker instellingen die je op het bedrijfsniveau hebt gemaakt worden dan automatisch aan de medewerker toegevoegd. De Fulltimer is nu geselecteerd.

 

Salaris en rooster

De default instellingen die u eerder heeft aangegeven op bedrijfsniveau, vindt u nu terug in de wizard bij Stap 3: Salaris en rooster.

U ziet dat het rooster is aangepast op het rooster van een uurloner. Wanneer er een looncomponent is toegevoegd aan de default medewerker is deze ook te zien onder Vaste Looncomponenten.

 

Opmerkingen