Reservering met betaalwijze 'op basis van peilperiode'

In Nmbrs is het mogelijk om een reservering aan te maken met betaalwijze 'Op basis van peilperiode'. Deze betaalwijze is voornamelijk van toepassing binnen de branche Beroepsgoederenvervoer. Achter deze betaalwijze zit een zeer ingewikkelde berekening van de parttime factor (zie onderaan dit artikel).

Deze betaalwijze (code 6) kan gebruikt worden op het moment dat een reservering betaald moet worden voordat het reserveringsjaar verstreken is. Hierbij is de grondslag in een bepaalde periode de grondslag voor de reservering en wordt het complete reserveringsjaar uitbetaald voordat het reserveringsjaar is verstreken. Aan het einde van het reserveringsjaar wordt er, indien noodzakelijk, een eindafrekening gemaakt als een medewerker meer of minder is gaan werken na de betalingsperiode.

Het volgende geldt:

  • Op het moment dat een medewerker gedurende het reserveringsjaar, maar voor de peilperiode, in dienst treedt, zal de uitbetaling in de betaalperiode herleid worden. Voor de reeds verstreken periodes worden de werkelijke parttime percentages gehanteerd; de rest van het jaar wordt berekend op basis van het parttime percentage van de betaalperiode.
  • Een medewerker die voor de betaalperiode en de peilperiode uit dienst gaat krijgt de reservering op basis van de werkelijke reservering uitbetaald.
  • Als een medewerker uit dienst treedt na de betaalperiode vindt er een eindafrekening plaats, waarbij een deel van de uitbetaalde reservering verrekend zal worden.
  • De parttime factor wordt berekend door de werkelijk gewerkte uren (grondslag 20022) te delen door de gemiddelde fulltime uren van het bedrijfsrooster. Overwerkuren (looncodeaangiftetype: overwerk) tellen niet mee als gewerkte uren.

Houd rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:

  • Dit type betaalwijze kan alleen geselecteerd worden als tijdens de gehele referteperiode runs worden gedraaid. Indien de startdatum van het bedrijf in Nmbrs op 01-2015 staat kan de referteperiode dus niet van 06-2014 tot 05-2015 lopen. In dat geval dient een andere betaalwijze geselecteerd te worden. Voor de referteperiode daarna (dus 2015-2016) kun je uiteraard wel de betaalwijze 'Op basis van peilperiode' selecteren. Hiervoor komt een melding naar voren in de runcontrole. Als deze wordt genegeerd kan het voorkomen dat er na het doen van de run in de peilperiode een melding naar voren komt die zegt dat er geen bedrijfsrooster is. 
  • De peilperiode kan niet na de betalingsperiode liggen.
  • De betalingsperiode kan niet na de referteperiode liggen.
  • Indien sprake is van een verlaagd salaris (bijvoorbeeld in geval van onbetaald ziektegeld), dan zal de berekening van de peilperiode niet correct zijn. Er dient dan handmatig ingegrepen te worden.
  • Deze berekening werkt niet in combinatie met een minimum. 

 

Vaak wordt gedacht dat de berekening van een reservering als volgt gaat:

(salaris van een bepaalde periode) * 8% = X * 12.

Maar bij deze betaalwijze is dat niet zo!!

In dat geval adviseert Nmbrs om een normale reservering in te richten (dus per periode het werkelijke bedrag reserveren) en vervolgens handmatig te corrigeren in de maand waarin je wilt uitbetalen.

 

Voorbeeld: salarisverhoging voor en na de peilperiode (4):

 

Salaris periode 1 (fulltime)

4000

 

     

Salaris periode 4 (fulltime)

5000

 

     

Salaris periode 11 (fulltime)

6000

 

     

Parttime factor

1

 

     
           
           
 

pt factor

Grondslag

Reservering

Betaling

Saldo

Periode 1 (Januari)

1

4000

320

0

320

Periode 2 (Februari)

1

4000

320

0

640

Periode 3 (Maart)

1

4000

320

0

960

Periode 4 (April)

1

5000

400

0

1360

Periode 5 (Mei)

1

nvt

640

4800

-2800

Periode 6 (Juni)

1

nvt

400

0

-2400

Periode 7 (Juli)

1

nvt

400

0

-2000

Periode 8 (Augustus)

1

nvt

400

0

-1600

Periode 9 (September)

1

nvt

400

0

-1200

Periode 10 (Oktober)

1

nvt

400

0

-800

Periode 11 (November)

1

nvt

400

0

-400

Periode 12 (December)

1

nvt

400

0

0

 

Voorbeeld: salarisverhoging voor en na de peilperiode (4) en verlaging van het parttime percentage na de betaalperiode (5):

 

Salaris periode 1

4000

 

     

Salaris periode 4

5000

 

     

Salaris periode 11

6000

 

     

Parttime factor periode 1-9

1

 

     

Parttime factor periode 10-12

0.8

 

     
           
 

pt factor

Grondslag

Reservering

Betaling

Saldo

Periode 1 (Januari)

1

4000

320

0

320

Periode 2 (Februari)

1

4000

320

0

640

Periode 3 (Maart)

1

4000

320

0

960

Periode 4 (April)

1

5000

400

0

1360

Periode 5 (Mei)

1

nvt

640

4800

-2800

Periode 6 (Juni)

1

nvt

400

0

-2400

Periode 7 (Juli)

1

nvt

400

0

-2000

Periode 8 (Augustus)

1

nvt

400

0

-1600

Periode 9 (September)

1

nvt

400

0

-1200

Periode 10 (Oktober)

0.8

nvt

320

0

-880

Periode 11 (November)

0.8

nvt

320

0

-560

Periode 12 (December)

0.8

nvt

320

-240

0

 

Uitgebreide voorbeeldberekening:

reservering startperiode januari 2014                
reservering eindperiode december 2014                
peilperiode april                
betaalperiode mei                
bedrijfrooster 40 uur/week                
werknemer uurloon 10 euro/uur                
                   
  uren gewerkt minus overwerkuren fulltime roosteruren parttime factor grondslag reservering factor reservering bedrag (L7711) fulltime reservering bedrag saldo betaling (L7710)
p1 100 184 0,543478261 1000 0,08 80   80  
p2 150 160 0,9375 1500 0,08 120   200  
p3 0 168 0 0 0,08 0   200  
p4 peilperiode 130 176 0,738636364 1300 0,08 104 140,8 304  
p5 betaalperiode 90 176 0,511363636     80,52   -504 888,52
p6 0 168 0     0   -504  
p7 184 184 1     140,8   -363,2  
p8 100 168 0,595238095     83,81   -279,39  
p9 150 176 0,852272727     120   -159,39  
p10 80 184 0,434782609     61,22   -98,17  
p11 0 160 0     0   -98,17  
p12 0 184 0     0   0 -98,17
        aantal periodes na de betaalperiode   totaal reservering bedrag      
      6,310523715 7   790,35      

Het fulltime reserveringsbedrag (140,80) in de peilperiode wordt berekend door de parttimewaarde 104 te delen door de parttimefactor 130/176.

Het betaalde bedrag (888,52) in de betaalperiode wordt berekend door het fulltime reserveringsbedrag (140,80) te vermenigvuldigen met de geschatte totale parttime factor (6,31).

De geschatte totale parttime factor (6,31) wordt berekend door de werkelijke parttime factoren t/m de betaalperiode en de parttime factor in de betaalperiode maal het aantal periodes na de betaalperiode bij elkaar op te tellen.

Het gereserveerde bedrag in de betaalperiode (80,52) wordt berekend door de som van het tot dan gereserveerde bedrag (80+120+0+104) en het fulltime reserveringsbedrag van de peilperiode maal het aantal periodes na de betaalperiode maal de parttimefactor van de betaalperiode (140.80*7*90/176) af te trekken van het betaalde bedrag (888.52).

De gereserveerde bedragen na de betaalperiode worden berekend door het fulltime reserveringsbedrag van de peilperiode maal de parttime factor.

Het ingehouden bedrag (-98.17) in de laatste periode van de reservering wordt berekend door de som van de gereserveerde bedragen (80+120+0+104+80.52+0+140.80+83.81+120+61.22+0+0) van alle perioden af te trekken van de totaal betaalde bedragen in de voorgaande perioden (888.52).

Opmerkingen