Verzuimdossier acties

Wanneer u naast de standaard actiepunten van Nmbrs ook nog andere actiepunten als standaard bij verschillende dossiertypes wilt toevoegen, doet u dit via het dashlet Verzuimdossier acties.

De standaard actiepunten die er door Nmbrs reeds in staan, zijn die met betrekking tot de Wet Poortwachter. Hieraan zijn de wettelijke termijnen gekoppeld waarop acties ondernomen dienen te worden. Hiervan ontvangt u automatisch een mail.

Verzuimdossier acties

Indien u een accountant bent, volgt u de volgende stappen om naar het dashlet Verzuim Casemanagers te gaan:

1. Ga naar het tabblad Explorer.

2. Ga naar het debiteurniveau.

3. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim.

Instellingen

Indien u een klant bent, volgt u de volgende stappen om naar het dashlet Verzuim Casemanagers te gaan:

1. Ga naar het tabblad Instellingen.

2. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim.

Dossiertype

Selecteer het juiste dossiertype waaraan u een actiepunt wilt toevoegen.

Nieuw actiepunt

Klik op Nieuw actiepunt.

Nieuwe verzuimdossieractie

1. Vul een naam in voor de actie.

2. Vul het aantal dagen in, wanneer u vanaf het openen van het verzuimdossier een melding wilt ontvangen van deze actie.

3. Geef eventueel een beschrijving.

4. Klik op Opslaan.

U heeft nu een nieuw actiepunt aan het verzuimdossier toegevoegd.

Verwijderen

Wanneer u een actiepunt wilt verwijderen, klik dan op het rode kruisje rechts van een actiepunt.

Signaal instellen als herinnering voor actiepunt

Op debiteurniveau bij de HR signaalinstellingen kan er worden ingesteld hoeveel dagen van te voren er een e-mail moet worden gestuurd ter herinnering van het uitvoeren van het verzuim actiepunt. Onderstaande afbeelding laat zien om welk signaal het gaat:
 

Opmerkingen