Actiepunt aan het verzuimdossier van een medewerker toevoegen

Wanneer u naast de standaard actiepunten voor één verzuimdossier van een medewerker een actiepunt wilt toevoegen, doet u dit via het dashlet Verzuim.

Verzuim

1. Ga naar de medewerker.

2. Klik op instellingen

3: Klik op HR en op verzuim

Nieuw actiepunt

Klik op Nieuw actiepunt.

Verzuimactie

Vul de gegevens in, de actiedatum, de titel en beschrijving. Klik op Opslaan.

Uw actiepunt is nu toegevoegd.

Opmerkingen