Factureringsmodule

Met de factureringsmodule kun je inrichten hoe je je klanten wilt factureren. Je kunt meerdere Servicelevels aanmaken, waaraan u bepaalde producten met een prijs hangt. Vervolgens kunt u aan uw debiteuren een service level hangen. Je kunt dus verschillende servicelevels hebben om aan te geven bij uw debiteuren.

Nadat er een run is gedraaid voor een bedrijf met een aangemaakt servicelevels, worden alle aangegeven producten geteld. Je kunt dan in het facturatie overzicht zien hoeveel producten uw klant heeft afgenomen en tegen welke prijs. De totale prijs voor het bedrijf wordt dan ook weergegeven in het facturatie overzicht.

Deze pagina is een handleiding die beschrijft hoe je je producten en servicelevels aanmaakt, aan een debiteur hangt en tot slot het facturatie overzicht kan inzien.

Let op: Het is niet mogelijk een service level te verwijderen als dit is toegekend aan een debiteur.

Producten

mceclip0.png

Ga naar Producten om de producten die je je klant wilt factureren te selecteren.

 

Product Debiteur

mceclip1.png

Je ziet hier een overzicht van producten die op dit moment gebruikt kunnen worden, klik op Product toevoegen om meer producten te gebruiken.

Producten kiezen

mceclip2.png

Je kunt hier vervolgens een nieuw product toevoegen of wijzigen. Bij Counter vind je een lijst met mogelijke producten, vervolgens geef je een productcode op en een omschrijving die je wilt geven.

Servicelevel beheer

mceclip3.png

Wanneer je alle producten hebt toegevoegd die je wilt factureren aan jouw klant, ga je naar het Servicelevel beheer.

Nieuw servicelevel toevoegen

mceclip4.png

Om een nieuw servicelevel toe te voegen klik je op Nieuw servicelevel toevoegen.

Let op: Het is niet mogelijk een service level te verwijderen als dit is toegekend aan een debiteur.

Omschrijving

mceclip5.png

Geef het nieuwe servicelevel een duidelijke naam mee. Met deze omschrijving hang je namelijk straks dit Servicelevel aan uw klant.

Producten wijzigen

mceclip6.png

Je kunt op twee manieren de prijzen van de producten per servicelevel aanpassen. Door op het tabblad producten te klikken en het juiste level te selecteren (1) of door op Producten bewerken te klikken achter de naam van het servicelevel (2).

Klik op Producten kiezen

mceclip7.png

Klik op Producten kiezen om te kiezen welke producten je wilt gebruiken voor dit servicelevel.

Producten selecteren

mceclip8.png

Selecteer de producten die je wilt gebruiken.

 

Beschikbare producten (tellers)

01 - 00000 Totaal loonstroken
01 - 00001 loonstrook t/m 1
01 - 00002 loonstrook t/m 2
01 - 50000 loonstrook t/m 50.000 (er zijn nog meer tellers beschikbaar)
Note: In de teller 'Loonstroken' wordt gekeken naar het aantal medewerkers in de run en niet naar de inhoud van loonstroken. Nul stroken worden ook meegeteld in deze teller.

02 - 00000 (ingezonden) loonaangifte

03 - 00000 totaal Klantlogins 
03 - 00001 Klantlogin t/m 1
03 - 00500 Klantlogin t/m 500 (er zijn nog meer tellers beschikbaar)
LET OP: Logins gebaseerd op template (Scenario 1) Document viewer worden niet meegeteld bij de klantlogins

04 - 00003 Managerlogin (MSS) t/m 3
04 - 00500 Managerlogin (MSS) t/m 500 (er zijn nog meer tellers beschikbaar)

05 - 00000 totaal Medewerkerlogins (ESS)
05 - 00003 Medewerkerlogin (ESS) t/m 3
05 - 00500 Medewerkerlogin (ESS) t/m 500 (er zijn nog meer tellers beschikbaar)

LET OP: Actieve logins bij ex-medewerkers tellen ook mee in de facturering. Indien je deze niet mee wil nemen in de facturering kan je deze logins op de pagina medewerkerniveau --> medewerker login verwijderen.

06 - 00000 Bedrijf (telt bedrijven onder de debiteur)

07 - 01000 Medewerkers HR t/m 1000 (medewerker met een actief dienstverband

08 - 01000 Documentviewer t/m 1000

09 - 00000 totaal Accountantlogins
09 - 00001 Accountantlogin t/m 1
09 - 00100 Accountantlogin t/m 100 (er zijn nog meer tellers beschikbaar)
LET OP: Logins gebaseerd op template 'Accountantviewer' worden niet meegeteld bij de Accountantlogins

11 - 00000 Totaal Accountantlogins + Klantlogins

12 - 00000 Unit (deze geeft als vaste waarden 1, kan gebruik worden voor een vaste maandprijs)

13 - 00000 Medewerker indienst (telt de medewekrers die gedurende de periode indienst treden)

14 - 00000 Medewerker uitdienst  (telt de medewerkers die geduren de period euitdienst reden)

Prijs toevoegen en wijzigen

mceclip9.png

Je kunt een prijs toevoegen door de klikken onder Prijs achter het product. Deze prijzen kan je ook weer aanpassen.

Het is ook mogelijk afwijkende prijzen bij een debiteur in te voeren, dit wordt later op deze pagina uitgelegd.

Prijs invullen

mceclip10.png
 

Vul de juiste prijs in die je rekent voor het product, bijvoorbeeld voor de verwerking van de Loonaangifte.

 

LET OP: een staffel die lagere prijzen berekent naarmate het aantal stroken hoger is, ondersteunt Nmbrs niet. Per segment van aantal loonstroken (bijvoorbeeld tussen 1 en 10 stroken) kan een prijs opgegeven worden, maar bijvoorbeeld niet voor een lagere prijs per strook als een klant in totaal 11 loonstroken heeft van het totaal aantal stroken. De 11e strook kan dan tegen een lager tarief worden verloond, de eerste 10 stroken vallen altijd onder dezelfde prijs.

Service level

mceclip12.png

Het koppelen van een servicelevel aan een debiteur doet u op tabblad Explorer. Op het debiteurniveau kun je het servicelevel aanpassen.

Nieuw Service Level

mceclip13.png

Maak het servicelevel aan bij de klant.

Kies het servicelevel

mceclip14.png
 

Kies het servicelevel dat je wilt toevoegen aan de debiteur, geef een begindatum contract en sla de gegevens op.

 

Prijs wijzigen op debiteurniveau

mceclip15.png

Je kunt hier de prijs wijzigen op debiteurniveau, dit doe je weer door erop te klikken. Deze prijs voor het product reken je dan enkel voor deze debiteur.

Let op: Je wijzigt de prijs dus alleen voor deze debiteur, de prijs voor het servicelevel blijft de prijs die je eerder hebt ingevoerd op tabblad Instellingen. Wij adviseren je om de prijs niet meer aan te passen, nadat de eerste snapshot is genomen, de prijs zal namelijk per de eerste periode worden aangepast.

Ga naar Facturen

mceclip16.png

Je kunt een snapshot maken voor de facturatie via Facturen op tabblad Start.

Nieuwe snapshot

mceclip17.png

Klik op Nieuwe snapshot om een snapshot te maken voor de factuur.

Kies de periode

mceclip18.png

Selecteer de periode waarin je deze snapshot wilt maken.

Details

mceclip19.png

Klik op Details achter de zojuist gemaakte snapshot.

Snapshot

mceclip20.png

Hier zie je de details van de snapshot voor de factuur.

1. Hier kun je de debiteur en de weergave selecteren.

2. Hier kun je de weergave selecteren.

Weergave - Laatste: Toont resultaten van de laatste snapshot over elke periode
Weergave - Correcties: Toont het verschil tussen de laatste en de voorgaande snapshot. Voor voorgaande periodes toont het de verschillen en voor de laatste periode toont het de exacte resultaten uit die periode.

Wanneer je enkel de weergave uit één periode wil zien, dient er gekozen te worden voor de weergave 'Correcties'.

3. Hier zie je de totale kosten per periode.

4. Hier zie je de totale kosten per jaar tot nu toe.

5. Je kunt deze gegevens exporteren naar Twinfield of naar Excel.

 

Gestopte klant uit factureringsmodule halen

Indien u de klant factureert middels de facturatiemodule die Nmbrs aanbiedt, dan zal je op het hoogste niveau een nieuw service level moeten toevoegen. Deze kan je bijvoorbeeld 'Gestopt' noemen, en hier voeg je vervolgens geen producten toe. Het is een 'lege' service level, die u op debiteurniveau bij 'Service level' kan activeren per de periode dat de administratie is gestopt.

Wanneer een klant is gestopt zal deze nog het gehele jaar in de snapshot terugkomen, met het nieuwe 'gestopte' service level. Pas na de jaarwissel zal deze klant niet meer meegaan in de snapshot. 

Opmerkingen