APG (ABP en Loyalis): Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de instellingen voor APG aanmaakt voor de aanlevering naar ABP en Loyalis. Dit betreft instellingen op bedrijf- en medewerker niveau. Ook vind je aanvullende informatie die bij deze pensioenexport van belang is. 

Pensioenexport instellingen bedrijf

 

 1. Selecteer hier APG.
 2. Vul de naam van de inzender in.
 3. Vul telefoonnummer van de inzender in.
 4. Vul het relatienummer van ABP in.
 5. Vul het relatienummer van Loyalis in
 6. Selecteer het gewenste tijdvak.
 7. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

 

Pensioenexport instellingen medewerker

Knipsel_ABP_meetellingswaarde_2.0.PNG
 
 1. CAO:  Selecteer hier APB 0 Alle cao's ABP
 2. Meetellingswaarde: is standaard 100 tenzij hier een afwijkend waarde wordt opgegeven.
 3. Het nummer inkomstenverhouding zoals bekend bij ABP: Als hier geen nummer wordt ingevoerd zal 1 gebruikt worden.
 4. Het nummer inkomstenverhouding zoals bekend bij Loyalis: Als hier geen nummer wordt ingevoerd zal 1 gebruikt worden.
 5. Standaard is dit "WN | actieve werknemer", alleen aanpassen bij andere / bijzonder situatie.
 6. Standaard is dit "WNE | Geen bijzonderheden", alleen aanpassen bij andere / bijzonder situaties. Bijvoorbeeld: Een werknemer met een nul uren contract krijgt 'OPK|Oproepkracht'. 
 7. Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het personeelsnummer dat bij APG bekend is te lang is om in het dashlet Personalia in te vullen!
 8. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

Let op: Bij medewerker pensioen instellingen is een extra veld toegevoegd met betrekking tot het 15-cijferige personeelsnummer van APG.

Branches 

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die APG ondersteunt:  

 

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar APG wilt corrigeren, doe je dit door een normale correctie-run uit te voeren. De correctie zal dan automatisch meegenomen worden in de eerst volgende pensioenexport.

 

ABP: meetellingswaarde aanpassen

Bij het ABP pensioen is het mogelijk dat in bepaalde situaties een afwijkend deel van het loon meetelt voor een regeling (meetellingswaarde). Voor nadere toelichting en uitleg wanneer een afwijkende meetellingswaarde gebruikt moet worden verwijzen wij naar het pensioenreglement van ABP.

 Als bij een medewerker een afwijkende meetellingswaarde opgegeven moet worden (als er niets ingevuld wordt zal er in de pensioenexport automatisch 100% worden meegestuurd) dan kan dit op medewerkersniveau bij het dashlet "Exportinstellingen" ingevoerd worden.

 

Knipsel_ABP_meetellingswaarde.PNG

Nadat een afwijkende meetellingswaarde is toegevoegd aan een brancheregel dan zal de premie ook op een afwijkende manier berekend worden. De meetellingswaarde werkt in principe als een extra parttime percentage waarmee het premieloon wordt vermenigvuldigd. 

 

ABP: eindafrekeningen vóór uitdienstdatum

Let op: bij ABP is het belangrijk om eindafrekeningen van vakantiegeld en dagen in de laatste periode waarin regulier loon betaald wordt af te rekenen. Als je dit na de uitdienstdatum doet dan zal ABP een foutmelding geven.

Als je de afrekening een maand later wilt maken dan kun je de afrekening vakantiegeld en dagen met een twk in de laatste maand zetten.

 

Foutmeldingen 

Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Melding Datum aanvang medewerker niet correct
   
Oorzaak

Bij afspraak tussen APG en leveranciers van salarisadministratiesoftware wordt in het pensioenexportbestand als "datumAanvang" bij de medewerker ALTIJD een fictieve datum gebruikt (01-01-[huidige jaar]), TENZIJ de medewerker in het huidige jaar in dienst komt.

In sommige gevallen keurt APG toch, ten onrechte, deze datumAanvang af. Dit is niet het gevolg van een fout in Nmbrs.

Oplossing

Neem contact op met APG om de situatie uit te leggen en de foutmelding te laten corrigeren.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk