Netto looncomponent automatisch overmaken naar ander bankrekeningnummer

LET OP: dit kan alleen als het voor iedereen geldt die dit looncomponent gebruikt!

LET OP: dit is alleen mogelijk bij netto looncomponenten!

Om een bepaald looncomponent automatisch over te laten maken op een ander bankrekeningnummer dan het standaard bankrekeningnummer, kan de grondslag van het betreffende looncomponent gevuld worden met een van de volgende grondslagen:

* 10601 Bankrekening 1

* 10602 Bankrekening 2

* 10603 Bankrekening 3

* 10604 Bankrekening 4

* 10605 Bankrekening 5

Daarnaast is het natuurlijk van belang om bij de betreffende medewerker het juiste bankrekeningnummer te selecteren en in te vullen (dus 1, 2, 3, 4 of 5) afhankelijk van welke grondslag je gekozen hebt.

Zie ook: Deel van het netto salaris overmaken op ander bankrekeningnummer

Opmerkingen