Centric: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de exportinstellingen voor Centric aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport.

Houd er rekening mee dat Nmbrs momenteel nog geen ontvangstsignaal vanuit Centric terugkrijgt. Gevolg hiervan is dat de exports in Nmbrs de status Verzonden hebben, in plaats van Ontvangen. Zodra deze ontvangstsignalen wel verstuurd worden en in Nmbrs dus ook de status Ontvangen kan worden getoond, zullen wij dit melden in een updatebericht.

Let op: de "oude" pensioenexports naar Syntrus Achmea staan ook onder pensioeninstelling Centric. Deze kunnen wel de status Ontvangen hebben!

 

Pensioen exportinstellingen

Klik op bedrijfsniveau op  (rechtsboven in het scherm) en kies in het uitklapmenu voor Pensioen Exportinstellingen onder Salarisinstellingen:
 

 

Klik op + Pensioen Exportinstellingen.

 

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan.

 

Vink de export aan om deze te activeren.

Branches


Correcties

Een correctie van de pensioenexport naar Centric kun je, net als een correctie van de loonaangifte, via een TWK-run verwerken. 

Uitsluiten van medewerkers

Centric wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. Centric wil deze werknemers toch ontvangen, zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht (nog) geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export.

Let op: uitzondering op het bovenstaande is een stagiair. Voor een stagiair kunnen de brancheregelingen uitgezet worden. In het exportbestand dient dan echter wel de code aard arbeidsverhouding (CdAard) 7| Stagiair meegegeven te worden. Daarnaast moet het veld Code invloed verzekeringsplicht (CdInvVpl) niet aangeleverd worden. 

Intrekking IKV

Vanuit Centric kan het verzoek komen om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken. Dit kan alleen als er een correctie (TWK) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Na het aanmaken van de export verschijnt het onderstaande halve rondje (rood omkaderd). Klik hierop om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden, samen met personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: van mei t/m juli is het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte: voor elke periode één intrekking.

Productkenmerken

Centric maakt gebruik van productkenmerken voor specifieke brancheregelingen om de premies te herkennen in hun systeem. Kijk hier voor het juiste productkenmerk dat Centric verwacht en ga naar het meest recente productoverzicht. Dat wordt bijvoorbeeld zo benoemd: "Productoverzicht 2018 1.3".

Foutmeldingen

Melding 4-weken verloning in combinatie met maandexport
Oorzaak Als werknemers in dienst treden
Oplossing Neem contact op met Centric om het periodetype van de pensioenaangifte per ingang van het betreffende jaar aan te passen van per maand naar per 4 weken. Het aangifteperiodetype kan zonder problemen in het verleden worden veranderd.

Maak in Nmbrs nieuwe Centric instellingen aan met periodetype per 4 weken. (Verwijder niet de oude, want dan verwijder je ook alle eerder ingestuurde aangiften. Het is beter om die te bewaren mocht er iets mis gaan.) 

Maak nieuwe pensioen exports aan en stuur deze in. 
De medewerker die in dienst komt zal nu meegenomen worden in de export in de periode van indiensttreding.
Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk