Syntrus Achmea: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de export instellingen voor Syntrus Achmea aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport  

 

Pensioen exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

 

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. Het is niet nodig om je inzendaccount gegevens in te vullen.

 

Vink de export aan om deze te activeren.

 

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die Syntrus Achmea ondersteunt:

 

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar Syntrus Achmea wilt corrigeren, doet je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hier een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

 

Uitsluiten van medewerkers

Syntrus Achmea wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. Syntrus Achmea wil deze werknemers toch ontvangen zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht nog geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export.

Let op: dit geldt niet voor een stagiair. De stagiair moet ingericht zijn met de juiste instellingen. 

Intrekking IKV

Wanneer je vanuit Syntrus Achmea het bericht krijgt om het volgnummer inkomstenverhouding (IV) van een medewerker in te trekken, kun je dat op de volgende manier doen. 

Een volgummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doet je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Product kenmerken

Syntrus Achmea maakt gebruik van product kenmerken voor specifieke branchereglingen om de premies te herkennen in hun systeem. Klik hier voor het juiste product kenmerk dat Syntrus Achmea verwacht en ga naar het meest recentelijke Productoverzicht. Dat wordt bijvoorbeeld zo benoemed 'Productoverzicht 207 1.4'. 

Systeem branches --> 0007--> branche regeling 1 --> pensioenfonds--> product kenmerk U0555-1078

screenshot-smkadviseurs.nmbrs-sandbox.nl-2017-03-03-12-02-47.png

Foutmeldingen

 

Melding 4-weken verloning in combinatie met maandexport
Oorzaak Als werknemers in dienst treden
Oplossing Neem contact op met Syntrus Achmea om het periodetype van de pensioenaangifte per ingang van het betreffende jaar aan te passen van per maand naar per 4 weken. Het aangifteperiodetype kan zonder problemen in het verleden worden veranderd.

Maak in Nmbrs nieuwe Syntrus Achmea instellingen aan met periodetype per 4 weken. (Verwijder niet de oude, want dan verwijder je ook alle eerder ingestuurde aangiften. Het is beter om die te bewaren mocht er iets mis gaan.) 

Maak nieuwe pensioen exports aan en stuur deze in. 
De medewerker die in dienst komt zal nu meegenomen worden in de export in de periode van indiensttreding.
Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk