Fysiotherapeuten

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Fysiotherapeuten branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • n.v.t.

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 •  0234 | Fysiotherapeuten

 Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • De salaristabel(len) worden niet ondersteund

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® wordt er geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven op de website van het pensioenfonds.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioenpremie Loondienst zonder Partner (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een maximumgrondslag en een franchise. De VCR methode wordt toegepast. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Grondslag berekenen (A)= SV loon na de branche minus de eigen grondslag:
 2. Parttime percentage berekenen t.b.v. maximum grondslag (afronden 4 decimalen) (B):
  - bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 3. Maximum grondslag (C): Max SV loon deze periode * B
 4. Grondslag (D) is : (A) als A kleiner is dan C en (C) als A groter is dan C
 5. Uurfranchise bepalen (afbreken op 2 decimalen): Jaarfranchise / Jaaruren
 6. Periode franchise (E) is: Uurfranchise * aangifte uren werknemer
 7. Pensioengrondslag (F) is: Grondslag (D) - Periode franchise (E) 

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 •  SV loon na de branche = 1337,13
 •  Parttime percentage fulltimer = 80%
 •  Maximum grondslag per periode = Maximum grondslag per jaar/ aantal periodes = 2983,33
 •  Jaarfranchise = 12497
 •  Gewerkte uren voor de branche van de medewerker = 136
Stap Berekening   Uitkomst
1. (A) SV loon na de branche:     1337,13
2. (B) Parttime percentage:     80%
3. (C) Maximum grondslag: 2983,33 * 80%    2386,67
4. (D) Grondslag: 1337,13 < 2386,67 = 1337,13
5. Uurfranchise: 12497 / 2080 = 6,0082
6. (E) Periodefranchise: 6,0082 * 136 = 817,11
7. (F) Pensioengrondslag: 1337,13 - 817,11    =     520,02

 Grondslag:

In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, persoonlijke toeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

 

Opmerkingen