Groothandel Bloemen en Planten

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Groothandel Bloemen en Planten branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1547 | Bloemen en Planten Groothandel

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 •  0215 |  Groothandel Bloemen en Planten 

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 0592| Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten 

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioen Bloemen en Planten (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de periodegrondslag. Bij de berekening is een maximum grondslag van toepassing en geen franchise. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + Vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 •  Branche uren medewerker= 173,33
 •  Bedrijf gemiddelde uren= 173,33
 •  Salaris= 2500
 •  Vakantiegeld percentage= 8%
 •  Maximum jaargrondslag= 51976
 •  Jaarfranchise= 12641,76
Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,08 = 2700
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2700 < 4331,33      = 2700
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2700 - 1053,48 = 1646,52
8. Parttime grondslag: 1646,52 * 1 = 1646,52

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals ploegentoeslag, prestatietoeslag en onbetaald verlof. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • De regeling berekent de grondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van de ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

Inrichting

Ouderschapsverlof

Om ouderschapsverlof te verwerken breng je de ouderschapsverlofuren in mindering via urencode 3039 Inhouding Uren Ouderschapsverlof (100%) daarnaast zul je aan PGB moeten doorgeven dat er sprake is van ouderschapsverlof, dit kan via: https://www.mijnpgbdesk.nl

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk