Welke looncode gaan mee in de loonaangifte en moeten gejournaliseerd worden?

Het kan voorkomen dat er een verschil ontstaat in de loonaangifte en journaalpost omdat niet alle looncodes die in de loonaangifte meegaan gejournaliseerd zijn. 

 

De volgende looncodes gaan mee in de loonaangifte, en moeten gekoppeld zijn in het grootboekrekeningschema: 

Looncode Grootboeknummer Debet Grootboeknummer Credit
8015 | WAO-WIA wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8035 | Premie sectorfonds wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8055 | uniforme WAO wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8070 | gediff. WGA wn  1700 | Loonheffingen   
8075 | gediff. WGA wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8080 | werkloosheidswet wn  1700 | Loonheffingen   
8085 | werkloosheidswet wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8086 | gediff. WGA flex wn  1700 | Loonheffingen   
8088 | gediff. WGA flex wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8090 | ZW wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8095 | UFO wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8115 | premiekorting Arbeidsgeh. kort bedrijf  1700 | Loonheffingen  4110 | Premiekorting
8116 | premiekorting nieuwe AV oudere wn bedrijf  1700 | Loonheffingen  4110 | Premiekorting
8117 | premiekorting in dienst oudere wn bedrijf  1700 | Loonheffingen  4110 | Premiekorting
8118 | Premiekorting jongere wn bedrijf  1700 | Loonheffingen  4110 | Premiekorting
8125 | premiekorting WW-Awf bedrijf (2009)  1700 | Loonheffingen  4110 | Premiekorting
8223 | Eindheff. PubUitk 45%  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8224 | Eindheff. BestemmingsKarakter  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8225 | Eindheff. Spaarloon  4160 | Eindheffing Spaarloon  1700 | Loonheffingen
8226 | Eindheff. Geschenken in natura  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8227 | Eindheff. Vut regelingen  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8228 | Eindheff. LnNat  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8229 | Eindheff. BmVerg  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8230 | Eindheff. GebrAuto wg  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8231 | Eindheff. PubUitk 75%  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8232 | Eindheff. Geschenken in natura wg  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8233 | Eindheff. Werkkostenregeling  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8234 | Pseudo-eindheffing hoog loon  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8235 | Eindafrekening WKR  4170 | Eindheffing Overig  1700 | Loonheffingen
8680 | Zvw bijdrage wg  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)   
8681 | Vrijwillige Bijdrage Zvw  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)   
8682 | Zvw werkgeversheffing  4100 | Afdracht Sociale Lasten (WG)  1700 | Loonheffingen
8690 | Zvw inhouding wn  1700 | Loonheffingen   
8691 | Zvw inhouding wn  1700 | Loonheffingen   
8800 | Loonheffing Tabel  1700 | Loonheffingen   
8810 | Loonheffing BT  1700 | Loonheffingen   
8820 | Loonheffing Handmatig  1700 | Loonheffingen   
8901 | Afdrachtsvermindering Onderwijs  1700 | Loonheffingen  4120 | Afdrachtsverminderingen
8910 | Afdrachtvermindering S&O  1700 | Loonheffingen  4120 | Afdrachtsverminderingen
8920 | Afdrachtsvermindering Zeevaart  1700 | Loonheffingen  4120 | Afdrachtsverminderingen
8930 | Afdrachtsvermindering Onderwijs  1700 | Loonheffingen  4120 | Afdrachtsverminderingen 

 

De grootboeknummers kunnen afwijken wanneer er eigen grootboekschema's zijn aangemaakt

 

 

De volgende looncodes hoeven niet gejournaliseerd te worden - dit zijn werknemerscomponenten - deze worden als bedrijfscomponenten al gejournaliseerd: 

8111 | premiekorting Arbeidsgeh. kort wn 
8112 | premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere wn 
8113 | premiekorting in dienst hebben oudere wn 
8114 | Premiekorting jongere wn 
 

 

Zie onderstaand artikel voor meer uitleg over het journaliseren van afdrachtsvermindering en premiekorting:

 

Journaliseren afdrachtsvermindering en premiekorting

Opmerkingen