Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Kunststof- en Rubberindustriebranche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 •  569 | Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0241 | Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • n.v.t.  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

  

↓ Berekening

De Pensioenregeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de huidige periode, wat betekent dat de jaargrondslag elke periode opnieuw wordt berekend. 

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
 5. Parttime percentage (D):
               - bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
               - bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Pensioengrondslag: (C / aantal periode jaar) * D

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 72450
 • Jaarfranchise = 13227
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =     25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 72450 = 25920
4. Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 13227 = 12693
5. Parttime percentage (D):     100%
6. Pensioengrondslag: (12693 / 12) * 1      = 1057,75

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Opmerkingen