Molenaars Bedrijfspensioenfonds

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor het Molenaars Bedrijfspensioenfonds. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 148 | Graanbe- en verwerkende bedrijven / Graan

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0229 | Molenaars Bedrijfspensioenfonds

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • n.v.t.

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via AGH UPA. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2018 dienen in het AGH-formaat te worden ingediend. 

  

↓ Berekening

De Pensioenregeling dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.

Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
 5. Parttime percentage (D):              
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren  
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Pensioengrondslag: (C / aantal periode jaar) * D

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 51976,00
 • Jaarfranchise = 12642
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =     25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 51976 = 25920
4. Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 12642 = 13278
5. Parttime percentage (D):     100%
6. Pensioengrondslag: (13278 / 12) * 1      = 1106,50

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk