Introductie: Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf Branche

In dit artikel vind je welke brancheregeling en welke CAO's worden ondersteund binnen de Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde brancheregelingen

  • 236 Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf

Berekening brancheregeling

De Pensioenregeling wordt als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.
De pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor de pensioenregelingen is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. 

Pensioengevend salaris 
Er blijken onduidelijkheden over wat tot de grondslag behoort en wat niet. In een brief van PGB wordt aangegeven dat vanaf 01-01-2017 het pensioegeven jaaralaris alleen uit vaste salariscomponenten bestaat: het vaste salaris, vakantiegeld en de vaste ploegentoeslag. Aanvullende informatie van PGB bevestigt dat de vaste persoonlijke toeslag onderdeel is van het pensioegevend salaris en dat overwerktoeslag hier niet pensioegevend is. 

Inrichting

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Links & Bijlagen

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk