Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 848 | Kartonnage- En Flexibele Verpakkingenbedrijf

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 236 | Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • De salaristabel(len) worden niet ondersteund.

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA PGB.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioen (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon na de branche minus de eigen grondslag. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een maximumgrondslag en een franchise. De VCR methode wordt toegepast. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Grondslag berekenen (A)= SV loon na de branche minus de eigen grondslag:
 2. Uurfranchise bepalen (afbreken op 2 decimalen): Jaarfranchise / Jaaruren
 3. Periode franchise (E) is: Uurfranchise * aangifte uren werknemer
 4. Pensioengrondslag (F) is: Grondslag (D) - Periode franchise (E) 
 5. Pensioenpremie is: F * premie percentage

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • SV loon voor de branche = 2000
 • Parttime percentage fulltimer = 80%
 • Jaarfranchise = 16978
 • Jaaruren = 2080
 • Loonaangifte uren medewerker = 130
Stap Berekening   Uitkomst
1. (A) SV loon voor de branche:     2000
2. (D) Grondslag: 2000 = 2000
3. Uurfranchise: 16978 / 2080 = 8,1625
4. (E) Periodefranchise: 8,1625 * 129,20 = 1054,60
5. (F) Pensioengrondslag: 2000 - 1054,6    =     945.4

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals ploegentoeslag, prestatietoeslag en onbetaald verlof. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:
 • Pensioengevend salaris: het pensioengevend jaarsalaris bestaat uit alleen vaste salariscomponenten: het vaste salaris, vakantiegeld en de vaste ploegentoeslag. Vaste persoonlijke toeslag vormt deel van het pensioengevend salaris. Overwerktoeslag vormt hier geen deel van.

 

Opmerkingen