Verzuimregistratie rapport

Het verzuimregistratie rapport is beschikbaar op debiteurniveau en bedrijfsniveau en geeft door middel van grafieken en tabellen de lopende en afgesloten verzuimmeldingen en verzuimdossiers weer. Het overzicht is naar eigen behoefte aan te passen door middel van filters; zo kan het gewenste overzicht zelf worden aangemaakt.

Verzuimmelding overzicht toevoegen aan template

Om toegang te hebben tot dit overzicht moet het dashlet 'Verzuimregistratie rapport' op debiteurniveau en bedrijfsniveau eerst worden aangezet in het template:

Overzicht op debiteurniveau en bedrijfsniveau

Op debiteur- en bedrijfsniveau onder de tab 'Overzichten' is het verzuimregistratie rapport te raadplegen:

 

Tab: Informatie

Het rapport opent op de 'Informatie' tab en betreft alle medewerkers onder de geselecteerde debiteur of bedrijf. Vervolgens is er de mogelijkheid om filters in te stellen:

  • Kies een 'vanaf' en 'tot en met' periode in het overzicht
  • Selecteer alle of specifieke afdelingen
  • Kies het verzuim type (ziekte, ziekte door zwangerschap etc.)

 

Grafieken aanpassen

Onderaan de grafiek kunnen desgewenst afdelingen worden aan- en uitgezet. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt extra informatie zichtbaar. Zo worden de precieze aantallen behorend bij de afdeling en periode getoond.

 

Berekening: Top 10 tabellen

 

 

  • Dossiers = aantal verzuimdossiers dat de medewerker heeft
  • Uren = aantal verzuimuren
  • Gemiddelde dagen = per run wordt naar het aantal verzuimde uren gekeken, deze uren worden herleid naar dagen aan de hand van het rooster van de medewerker -> vervolgens wordt het gemiddelde berekend

Tab: Data

Op de tab 'Data' kan een eigen overzicht per medewerker worden gemaakt die naar pdf of excel kan worden gedownload. Hierin zijn er meerdere filters te kiezen en toe te voegen:

 

De standaard filters die gevuld moeten worden zijn:

  • 'Vanaf' en 'tot en met' periode
  • Afdelingen
  • Verzuim type

Daarnaast is er de mogelijkheid om een filter toe te voegen voor de 'Bedrijven'. Wanneer de filters correct zijn gekozen kan er op 'Toon' worden geklikt, nu zal het overzicht worden getoond.

 

Opslaan van het rapport

Om de gekozen filters later niet nogmaals te hoeven selecteren kan het rapport worden opgeslagen, zodat deze later weer te raadplegen is.

Opmerkingen