Peildatum in rapporten werkt niet

Als een peildatum in een Rapport niet werkt kan dit verschillende oorzaken hebben, hieronder worden de meeste voorkomende oorzaken besproken:

    1. Peildatum sluit niet aan bij de gegevens die in het rapport staan

 

1. Peildatum sluit niet aan bij de gegevens die in het rapport staan

Oorzaak
Niet alle gegevens die in de rapporten zichtbaar zijn kunnen worden gespecificeerd op een bepaalde datum (dd-mm-jj). Dit is afhankelijk van de hoe de gegevens in Nmbrs in te stellen zijn. 
 
Onderstaande afbeelding laat zien waar je de peildatum van een rapport kan instellen:
 
 
 
Achterhalen
Je kan dit niet eenvoudig achterhalen, maar de volgende voorbeelden zullen verduidelijken hoe de peildatum in de rapporten werkt. 
 
- Medewerker verlofsaldo rapport: de verlof instellingen in Nmbrs zijn op jaarbasis, en kunnen niet per periode of dag worden aangepast. Om deze reden wordt voor de peildatum die bij dit rapport wordt gekozen, alleen gekeken naar het jaar, en niet naar de dag en periode.
Medewerker NAW lijst: de NAW gegevens van medewerkers kunnen per periode worden aangepast, en niet per dag. Om deze reden wordt voor de peildatum die bij dit rapport wordt gekozen, alleen gekeken naar de periode en het jaar, en niet naar de specifieke dag.
- Medewerker opleidingen: de opleidingen van een medewerker zijn per periode aan te passen. Om deze reden wordt voor de peildatum die bij dit rapport word gekozen, alleen gekeken naar de periode en het jaar, en niet naar de specifieke dag. 
 
 
Oplossing
Dit probleem is niet op te lossen.  
 
 

Opmerkingen