Tabblad Medewerkers - Verschillende medewerkerstypes

Binnen Nmbrs is het tabblad 'Medewerkers' beschikbaar. Met deze functionaliteit kan je in één overzicht alle medewerkers welke betrokken zijn binnen een organisatie tonen. Er zijn meerdere types beschikbaar gesteld om alle betrokken medewerkers een digitaal dossier te bieden. Wanneer een medewerker is aangemaakt, is het mogelijk om het type medewerker aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld een sollicitant opnemen in het systeem en deze later in het proces over zetten naar een ander type medewerker, waarbij het gehele digitale dossier behouden blijft.

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Toevoegen en aanpassen van een nieuwe medewerker

Via de optie 'Voeg nieuwe medewerker toe' is het mogelijk om een nieuwe medewerker aan te maken. Tijdens het aanmaken kan je het type medewerker en het betreffende bedrijf kiezen.

Na het aanmaken van een medewerker, kan je door op de naam te klikken, direct naar de medewerker toe om alle overige zaken in te richten. 

add_employee_NL.gif


Via de 'Medewerker instellingen' kan je het medewerker type en het bedrijf aan te passen. 

transitie.gif

 

Wanneer een medewerker reeds in een run is opgenomen, kan het bedrijf niet worden gewijzigd. Ook kan het type van de medewerker dan niet worden gewijzigd.

Screenshot_18.png

 

Verschillende types

Er kunnen verschillende soorten types gekozen worden bij het aanmaken of aanpassen van een medewerker. Wanneer een medewerker uitdienst wordt gemeld, zal het medewerker type automatisch worden gewijzigd naar 'Ex-Medewerker'.

Note: Types anders dan 'loondienst' worden niet meegenomen in de HRM Documenten. Deze documenten zijn op de run output zijn gebaseerd waarbij andere types dan 'Loondienst' niet in de runs worden meegenomen. Om deze reden zijn andere types uitgesloten van deze rapporten.

Sollicitant
Via het type 'sollicitant' kan een medewerker worden aangemaakt welke nog niet wordt meegenomen in de salarisverwerking. Voor dit type is het mogelijk om een medewerker login vrij te geven. Wanneer de sollicitant daadwerkelijk in dienst komt, is het mogelijk om het type aan te passen. Voor dit type medewerker is een nieuwe user template beschikbaar met de naam 'Sollicitant / Toekomstige medewerker'. Dit template kan je toevoegen via 'User Templates' en vervolgens bij de sollicitant als login vrijgeven.

mceclip0.png

Nieuwe medewerker
Wanneer een sollicitant wordt aangenomen, maar nog niet gelijk indienst treedt, is het mogelijk om het type te wijzigen naar 'Nieuwe medewerker'. De medewerker zal dan nog niet in de run worden opgenomen. Voor dit type medewerker is een nieuw user template beschikbaar met de naam 'Sollicitant / Toekomstige medewerker'. Dit template kan je toevoegen via 'User Templates' en vervolgens bij de Nieuwe medewerker als login vrijgeven.

mceclip1.png

Afgewezen Sollicitant
Wanneer een sollicitant is afgewezen, kan de eerder aangemaakt sollicitant gewijzigd worden naar het type 'Afgewezen Sollicitant'. Wanneer dit type medewerker een login heeft, dient deze handmatig te worden ingetrokken.

Externe
Via het type 'Externe' kan een medewerker worden aangemaakt welke niet wordt meegenomen in de salarisverwerking. Voor dit type is het mogelijk om een medewerker login vrij te geven. Let op: het is niet mogelijk om dit type medewerker op te nemen in de salarisverwerking.

Ex-Externe
Wanneer een externe medewerker niet meer actief is voor de organisatie, kan het type worden gewijzigd naar 'Ex-externe' genomen in de salarisverwerking. Wanneer dit type medewerker een login heeft, dient deze handmatig te worden ingetrokken.

Loondienst
Via het type 'Loondienst' kan een medewerker worden aangemaakt welke wordt opgenomen in de salarisverwerking.

Ex-medewerker
Wanneer een medewerker uit dienst is, wordt het type van de medewerker automatisch gewijzigd naar 'Ex-medewerker'. Let op: het is niet mogelijk om dit type medewerker op te nemen in de salarisverwerking.

Wanneer een medewerker eenmaal in een run is opgenomen, is het niet mogelijk om het type terug te wijzigen naar 'Externe' of 'Sollicitant'. Enkel het type 'Loondienst' is dan verkiesbaar.

Medewerkers verwijderen 

Via Instellingen --> Medewerker beheer op het hoogste niveau, kunnen medewerkers (van alle types) worden verwijderd.

Knipsel.PNG

 

Medewerker niet zichtbaar

Kan je een betreffende medewerker niet vinden? Probeer dan eens de velden 'Functie' en 'Afdelingen' leeg te laten en geen enkel vinkje te selecteren. Vaak heeft dit te maken met een oude afdeling of functie in de historie van de medewerker, welke niet meer beschikbaar is. Wij adviseren om dit bij de betreffende medewerker na te gaan.

visible_NL.gif

Opmerkingen