HR

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden van de HR-functionaliteiten in Visma Nmbrs. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Zie voor het inrichten en gebruiken van Verlof en Verzuim de volgende artikelen:

 

Registratie van HR gegevens

Nmbrs biedt HR-dashlets voor de koppeling van diverse HR-gegevens:

 

Documentbeheer

Documenten van medewerkers of bedrijven kunnen op verschillende niveaus beheerd worden.
Tijdens het invoeren van HR-gegevens kunnen desgewenst actiepunten en documenten worden toegevoegd. Deze documenten en overzichten kunnen via het dashlet HR Documenten worden ingezien. 

 

Sjablonen

Om bijvoorbeeld brieven of contracten voor medewerkers op te stellen kan er gebruik worden gemaakt van sjablonen:

 

HR Signaleringen en webhooks

In Nmbrs kunnen HR-signalen voor bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea en uitdienst data ingesteld worden. Je bepaalt zelf wanneer en naar wie deze HR-signalen worden verzonden:

 

Afdelingen & managers

Afdelingen zijn een onderdeel van HR. Je kunt een manager (login) toegang geven tot medewerkers binnen een afdeling of direct aan een medewerker koppelen. Medewerkers kunnen worden gekoppeld aan een afdeling. Vervolgens kunnen er een of meerdere managers aan deze afdelingen worden gekoppeld:

 

Functies

Aan medewerkers kunnen functies worden toegevoegd. Op masterniveau kunnen eventueel functiemodellen worden aangemaakt. Op medewerkersniveau kunnen dan functies worden gekozen uit het functiemodel.

HR-workflow

Het is in Nmbrs mogelijk om een of meer HR-workflows in te stellen.

 

Opmerkingen