Actiepunten toevoegen bij een debiteur

Actiepunt debiteur

Je kunt actiepunten toevoegen op debiteurniveau en ervoor kiezen om deze naar contactpersonen te sturen. Welke contactpersonen actiepunten ontvangen kun je aangeven bij de HR Signaalinstellingen

Let op: debiteur-actiepunten worden niet naar het bedrijfscontact verzonden.
Wanneer je een actiepunt afrondt, dan wordt deze 3 maanden later onzichtbaar. Bijvoorbeeld als het actiepunt afgerond is op 16-08-2017, dan wordt deze onzichtbaar op het moment dat de datum 16-11-2017 is.

Actiepunt toevoegen voor Accountants

Selecteer een debiteur en klik op het Actiepunten icoon. 

Je kunt ook een actiepunt toevoegen door naar het dashlet Actiepunten Debiteur te gaan. 

Screenshot_44.png

Klik op Actiepunt toevoegen.

Screenshot_45.png

Type

Screenshot_25.png

Selecteer het type actiepunt. Indien het type niet in de lijst staat: klik op het plusje om een nieuw type toe te voegen.

Type toevoegen

Screenshot_27.png

1. Vul de naam in.

2. Klik op toevoegen.

3. Klik op het kruisje rechtsboven.

Actiepunt toevoegen

Screenshot_28.png

Je kunt nu het zojuist aangemaakte type in de lijst selecteren. Vul ook een Actiedatum en een Omschrijving in en klik op Opslaan.

Het actiepunt is nu toegevoegd.

Actiepunten

Op debiteurniveau zie je de debiteur-, bedrijfs- en medewerkersactiepunten. 

Screenshot_43.png

  • Een rood actiepunt betekent dat de datum voor het actiepunt is verstreken.
  • Een grijs actiepunt betekent dat het actiepunt is afgesloten.
  • Een wit actiepunt betekent dat het actiepunt nog moet plaatsvinden. 

Video's

 

Opmerkingen