Actiepunten toevoegen bij een medewerker

Personalia

Let op! Wanneer je een actiepunt afrondt, dan wordt deze 3 maanden later onzichtbaar. Bijvoorbeeld als het actiepunt afgerond is op 16-08-2017, dan wordt deze onzichtbaar op het moment dat de datum 16-11-2017 is.

Screenshot_31.png

Er zijn twee manieren om een actiepunt toe te voegen aan een medewerker.

De eerste manier is via de detailpagina van de medewerker.

Klik op de medewerker (1) en klik daarna op meer (2) in het dashlet Personalia van de medewerker.

Actiepunt toevoegen

Screenshot_24.png

Klik op Actiepunt toevoegen.

Type

Screenshot_25.png

Selecteer het type actiepunt, wanneer het type niet in de lijst staat, klik dan op het plusje om een nieuw type toe te voegen.

Nieuw type toevoegen

Screenshot_27.png

1. Vul de naam in.

2. Klik op toevoegen.

3. Klik op het kruisje rechtsboven.

Actiepunt toevoegen

Screenshot_28.png

U kunt nu het zojuist aangemaakte type selecteren uit de lijst. Vul ook een Actiedatum en een Omschrijving in. Klik op Opslaan.

Uw actiepunt is nu toegevoegd.

Actiepunten Medewerker

Screenshot_34.png

De tweede manier om een actiepunt toe te voegen in via het dashlet Actiepunten Medewerker. Klik op meer.

Actiepunt toevoegen

Screenshot_35.png

U krijgt een lijst met actiepunten van de medewerker.

Om een nieuwe toe te voegen, klik op Actiepunt toevoegen.

Vervolgens voegt u een actiepunt toe op dezelfde wijze.

 

Video's

Opmerkingen