HR Signaalinstellingen aanmaken & aanpassen

Om gebruik te maken van de HR Signaal instellingen zal het nieuwe dashlet eerst aan je template moeten worden toegevoegd, zie hiervoor: Template aanpassen.

Het is mogelijk om vanuit Nmbrs signalen (email) naar contactpersonen en/of managers te sturen als bijvoorbeeld een contract bijna is afgelopen of ls er een medewerker jarig is.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je deze HR Signalen kan instellingen, dit kan op masterniveau (zwarte balk) en kan voor Accountants ook op debiteurniveau. Voor Accountants staat het hier direct onder, voor Business omgevingen staat het verder naar onder.

Master HR Signaal instellingen voor accountants

mceclip0.png

Ga naar het dashlet HR Signaalinstellingen via tabblad Instellingen.

Tab Signaal Templates

Onder tab Signaal Templates kun je Master HR Signaal template toevoegen. Deze kun je vervolgens bij meerderde debiteuren toepassen. Klik op HR Signaal Template toevoegen en geef een naam en een nummer aan de template.

mceclip1.png

Tab Signalen

mceclip2.png

Hier kun je de instellingen voor de Master HR Signaal template wijzigen. Selecteer eerst de juiste template. 

Let op: aanpassingen worden direct doorgevoerd voor debiteuren die gebruik maken van dit Master HR Signaal template.

Klik op een signaal als je deze wilt wijzigen. Klik op signaal toevoegen aan template om een nieuwe instelling aan te maken.

mceclip11.png

Selecteer het type signaal en de bijbehorende actie (email of geen). Je kunt bij vooraf vastgestelde signalen (zoals verjaardagen en uitdienstdata) het aantal dagen van tevoren opgeven wanneer je een e-mail wilt ontvangen. Bij signalen die niet vastgesteld zijn (zoals verlofaanvragen en verzuimmeldingen) is dat niet mogelijk.

Vervolgens geef je aan welke contactpersonen de e-mail moeten ontvangen.
Let op: indien er meer contactpersonen zijn, wordt een signaal naar alle contactpersonen verstuurd. Voor het aanmaken van contactpersonen zie artikel: Contactpersonen aanmaken

LET OP! Het is ook mogelijk om een HR Signaal in te stellen voor een "default case". Zie stap 6 in dit en dit artikel voor meer informatie over hoe je dit doet. 

HR Signaal instellingen debiteurniveau

mceclip5.png

Ga naar het dashlet HR Signaalinstellingen op de volgende manier:

  • Kies een debiteur
  • Ga naar de instellingen
  • Klik op HR signaalinstellingen

Tab Actieve template

Tab Actieve template geeft aan welke HR signaalinstellingen door de debiteur gebruikt worden. Je kunt een master of debiteur HR Signalen template selecteren en toepassen. 

mceclip6.png

Tab Signalen

Hier kun je de instellingen voor de debiteur HR Signalen template wijzigen. Selecteer eerst de template. 

mceclip7.png

Tab Signaal Templates

Hier kun je een debiteur HR Signalen template toevoegen. Je kunt een eigen template aanmaken of een master template kopiëren.

mceclip9.png

 

Master HR Signaal instellingen voor Business

mceclip14.png

Met een klant login ga je naar het dashlet HR Signaalinstellingen op de volgende manier:

  • Ga naar het tabblad Instellingen.
  • Klik op HR Signaalinstellingen.

Tab Actieve template

Tab Actieve template geeft aan welke HR signaalinstellingen door de debiteur gebruikt worden. Je kunt een template selecteren. 

mceclip15.png

Tab Signalen

Hier kun je de instellingen van de HR Signalen template wijzigen. Selecteer eerst de template. 

mceclip16.png

Klik op een signaal als je deze wilt wijzigen. Klik op signaal toevoegen aan template om een nieuwe instelling aan te maken.

Hier zie je verschillende signalen, je kunt hier bepalen hoeveel dagen van tevoren een signaal wordt verstuurd of wie de melding van het signaal moet ontvangen. Klik op een signaal als je deze wilt wijzigen. Klik op Nieuwe instelling om een nieuwe instelling aan te maken.

mceclip12.png

Selecteer het type signaal en de bijbehorende actie (email of geen). Je kunt bij vooraf vastgestelde signalen (zoals verjaardagen en uitdienstdata) het aantal dagen van tevoren opgeven wanneer je een e-mail wilt ontvangen. Bij signalen die niet vastgesteld zijn (zoals verlofaanvragen en verzuimmeldingen) is dat niet mogelijk. Deze signalen worden 's nachts gegenereerd en verzonden, het is niet mogelijk om het tijdstip van aflevering in te stellen.

Vervolgens geeft je aan welke contactpersonen de e-mail moeten ontvangen.
Let op: indien er meer contactpersonen zijn, wordt een signaal naar alle contactpersonen verstuurd. Voor het aanmaken van contactpersonen zie artikel: Contactpersonen aanmaken


Tab Signaal Templates

Hier kun je een HR Signalen template toevoegen. Klik op Nieuw template toevoegen en geef een naam en een nummer aan de template.

mceclip10.png

 

Video's

Opmerkingen