Opleidingen toevoegen

Opleidingen 

Screenshot_57.png

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Opleidingen. 

Klik op opleiding toevoegen

Screenshot_58.png

Opleidingsgegevens invoeren 

Screenshot_60.png

Vul hier de gegevens van de opleiding van de medewerker in. De naam, het instituut, het niveau, de startdatum en indien van toepassing de einddatum, het eindcijfer, of de medewerker geslaagd en/of dit onderdeel uitmaakt van het opleidingsplan. Klik op Opslaan. 

LET OP! 
Het is niet mogelijk om eigen niveaus toe te voegen.

Actiepunten en documenten toevoegen

Na het toevoegen van deze gegevens kunnen hier eventueel ook actiepunten en documenten, zoals diploma's worden toegevoegd. 

Screenshot_61.png

Opmerkingen