Extra velden toevoegen

Binnen Nmbrs is het mogelijk om extra informatie toe te voegen bij de medewerkers, dit kan aan de hand van extra velden. Dit zijn vrije velden waarin je verschillende informatie kwijt kan.

Op bedrijfsniveau kun je deze inrichten waarna ze op medewerkerniveau zijn te vullen.

 

Extra velden instellingen op bedrijfsniveau

Screenshot_2020-04-17_at_11.51.11.png

1. Ga naar het bedrijf.

2. Klik op het tabblad "Home" of "HR Instellingen"

3. Klik op meer in het dashlet Extra velden instellingen.

Extra veld toevoegen

Screenshot_2020-04-17_at_11.51.53.png
 1. Klik op Extra veld toevoegen.
 2. Geef de naam van het gegeven dat je wilt registeren bij de medewerker.
 3. Geef aan welk type registratie het is:
 • Tekst
 • Decimaal
 • Ja/Nee
 • Nummer
 • Datum
 • Tekst + Datum

         4. Klik op Opslaan.

Extra_Velden1.png

Voorbeeld

Screenshot_2020-04-17_at_11.56.57.png

U kunt bijvoorbeeld bijhouden of de medewerker een eigen auto heeft, dit is dan type ja/nee.

1. U kunt ook meerdere extra velden toevoegen.

2. U kunt een extra veld verwijderen door op het kruis te klikken.

3. U kunt een bestaand extra veld wijzigen door erop te klikken.

4. U kunt velden naar boven en beneden verplaatsen door middel van de pijltjes.

Extra velden op medewerkersniveau

 1. Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Extra velden.
 2. Wijzig de gegevens.
 3. Klik op Opslaan.
Screenshot_2020-04-17_at_11.58.18.png

De gegevens zijn nu gewijzigd

Screenshot_2020-04-17_at_12.00.01.png

 

Overzicht van extra velden

 1. Ga naar bedrijfsniveau.
 2. Klik op Overzichten
 3. Ga onder 'Medewerker HR Algemeen' naar 'Aangepaste Rapporten'
  Extra_Velden2.png
 4. Selecteer hier "Extra velden" als categorie
 5. Klik vervolgens op Opslaan
  Extra_Velden3.png
 6. Klik op Terug
 7. Klik op genereren om het overzicht van de extra velden op te roepen.

Opmerkingen