Aanmaken van afdelingen

Afdelingen zijn een onderdeel van HR. Je kunt een manager (-login) toegang geven tot medewerkers van een afdeling. Een afdeling kan gekoppeld worden aan medewerkers die bij verschillende bedrijven onder één debiteur werkzaam zijn.

Als er bijvoorbeeld een afdeling Support is en je koppelt deze aan medewerker 1 bij bedrijf A en aan medewerker 2 bij bedrijf B (beide bedrijven onder dezelfde debiteur), dan behoren ze tot dezelfde afdeling. In dit geval heeft een manager die toegang heeft tot deze afdeling tevens toegang tot beide medewerkers.

Hieronder staat beschreven hoe je een afdeling kunt aanmaken en hoe je deze afdeling vervolgens kunt koppelen aan een medewerker.

 

Afdeling aanmaken (Accountants)

 

mceclip0.png 

Indien je op debiteurniveau een afdeling wilt aanmaken volg je de volgende  stappen om naar het dashlet Afdelingen te gaan:

1. Klik op tabblad Explorer.

2. Ga naar het debiteurniveau.

3. Klik op Afdelingen onder het kopje HR Instellingen.

 

Afdeling aanmaken (Business)

 

mceclip1.png

1. Ga naar het tabblad Instellingen.

2. Klik op Afdelingen onder het kopje HR Instellingen.

 

Afdeling aanmaken en manager toevoegen aan afdeling

1. klik op "Nieuwe afdeling toevoegen":

mceclip3.png

2. Vul een nummer en een naam in voor de afdeling:

mceclip4.png

Na het aanmaken van een afdeling kun je er, indien gewenst, een manager aan koppelen. Deze manager ziet vervolgens alle medewerkers die bij deze afdeling horen.

3. Klik op tabblad Managers en selecteer in het drop-downmenu de afdeling waaraan je de manager wilt toevoegen.
4. Klik op "Manager aan afdeling toevoegen", selecteer de manager en klik op Opslaan.

mceclip5.png

 

Medewerker toevoegen aan afdeling

mceclip6.png

1. Klik in tabblad Explorer op de medewerker bij wie je een afdeling wilt toevoegen.
2. Klik op meer... in het dashlet Dienstverband.

mceclip7.png

3. Klik op Bewerken.

mceclip8.png

4. Selecteer de afdeling waaraan je de medewerker wilt koppelen.

 

Afdeling toevoegen op medewerkersniveau

mceclip9.png

Indien je nog geen afdeling hebt toegevoegd op debiteurniveau (via tabblad Instellingen) kun je ook op medewerkersniveau een afdeling toevoegen, door te klikken op "Nieuwe afdeling toevoegen" onder het kopje Afdeling.

 

Opmerkingen