Bulk wijziging voor managers

Binnen Nmbrs is het mogelijk om via de wizard 'Bulk wijzigen manager' in één keer alle aan een manager gekoppelde medewerkers, toe te wijzen aan een andere actieve manager. Hierbij worden ook de mutatieformulieren welke bij de huidige manager ter goedkeuring staan, omgezet naar de nieuw gekozen manager.

Voor accountants omgevingen is deze wizard beschikbaar op debiteurniveau.
Voor business omgevingen is deze wizard beschikbaar op masterniveau.

Tip! Wanneer je een managerlogin wilt verwijderen, maar alle gekoppelde medewerkers nog niet direct aan specifieke managers toe wilt wijzen, kan je een tijdelijke manager aanmaken. Aan deze manager kan je vervolgens de medewerkers toewijzen. Het volgende artikel legt uit hoe je een manager kan aanmaken Aanmaken van managers

Onderwerpen in dit artikel
Stappen in de wizard

FAQ

Wizard activeren in template

Wijzig de rechten in het betreffende template naar 'Schrijven'

Ga naar template users op het hoogste niveau en kies bij het betreffende template voor het icoon onder 'Dashboard.
 
template.png

 

Navigeer in het dropdown menu naar de optie 'Wizards' en wijzig de rechten voor de 'Bulk change manager'. Hiermee wordt de wizard geactiveerd.

change_manager.png

Wizard openen

Open de wizard 'Bulk wijziging manager'

 1. Kies voor 'Acties'
 2. Kies in het menu voor 'Bulk wijziging manager'

Let op: 
Voor accountants omgevingen is deze wizard beschikbaar op debiteurniveau.
Voor business omgevingen is deze wizard beschikbaar op masterniveau.

bulk.png

 

Stap 1: Selecteer Werknemers

Klik in de getoonde velden voor de gewenste filtering en kies vervolgens voor 'Toon overzicht'.

bulk_wijziging.png

Na het kiezen voor 'Toon overzicht'

 1. Selecteer alle of specifieke medewerkers door middel van de checkbox.
 2. Kies voor 'Volgende'.

Toon_overzicht_stap_1.PNG

 

 

Stap 2: Selecteer Manager

Stap_2_selecteerd_manager_met_login.PNG

Manager zonder gebruikersaccount:

Wanneer een manager gekozen wordt zonder manager login, en er zijn medewerkers geselecteerd waarbij mutatieformulieren ter goedkeuring aan de huidige manager open staan, is het niet mogelijk om de wijziging voor deze medewerkers door te voeren. De openstaande formulieren kunnen namelijk niet worden toegewezen aan een manager zonder login. Er zal dan ook een waarschuwing worden getoond wanneer een manager zonder login wordt gekozen.

manager_zonder_login_kiezen.png

 

 

Stap 3: Acties

Kies voor 'Uitvoeren' om de wijziging door te voeren bij de geselecteerde medewerkers.

stap_3_acties.PNG

 

 

Stap 4: Resultaten

Wanneer het doorvoeren van de wijziging succesvol was bij een medewerker, zal een groen icoon worden getoond.

Stap_4_Restultaat_succes.PNG

Error in resultaten:

Wanneer de wijziging voor enkele medewerkers niet gelukt is, wordt een rood icoon getoond.

Waarom is het wijzigen niet gelukt?
Wanneer er mutatieformulieren open staan bij werknemers, welke wachten op goedkeuring van een manager, is het van belang dat er een manager wordt geselecteerd welke een gebruikersaccount heeft. Wanneer de medewerkers aan een manager zonder gebruikersaccount worden toegewezen, kunnen de formulieren niet naar deze manager worden overgeheveld. Om deze reden, zal de manager wijziging voor deze medewerkers niet worden doorgevoerd. 

stap_4_resultaat_met_error.PNG

 

Nieuwe bulk wijziging starten of wizard afsluiten

Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd zijn er twee opties mogelijk binnen de wizard

 1. Start een nieuwe bulk wijziging
 2. Sluit de wizard en keer terug naar het start scherm

Nieuwe_bulk_of_sluiten.PNG

 

FAQ

 

 • Ik kan de managerlogin na het omzetten van alle gekoppelde werknemers niet verwijderen. Hoe kan dit?
  Wanneer een manager nog een aan één of meerdere afdelingen is gekoppeld, kan de login niet verwijderd worden. Bij de managerlogin kan worden gecontroleerd aan welke afdelingen de manager nog gekoppeld is door op het 'i' icoon te klikken.
 • Kan ik via de wizard een manager toewijzen wanneer er nog geen manager ingesteld is bij een werknemer?
  Via de wizard is het alleen mogelijk om de manager te wijzigen wanneer er reeds een manager aan de medewerker is toegekend. Om snel managers aan medewerkers toe te kennen wanneer er nog geen manager is ingesteld, kan er gekozen worden om dit via een import te doen. Het volgende artikel geeft hier meer informatie over Medewerkers-importeren

Opmerkingen