Verzuim

Managers registreren verzuim en stellen in wie daar eventueel een notificatie van krijgt. Het mogelijk om de verschillende (wettelijk) vastgelegde stappen van de Wet Poortwachter in Nmbrs  te volgen. Van deze Verzuimmeldingen zijn verschillende overzichten en rapporten beschikbaar.

Verzuim registreren

Het is in Nmbrs mogelijk om verzuim te registreren; tevens kan er gekoppeld worden met verschillende verzuimpakketten en arbodiensten.

 

Verzuimbeheer (dossiers en documenten)

Als je een medewerker ziek meldt wordt een ziektedossier (op basis van de wet poortwachter) aangemaakt.
Aan de meldingen en dossiers zijn actiepunten te koppelen en ook Verzuim Casemanagers. 

Verzuim overzicht en rapporten

In het dashlet Verzuim op medewerkersniveau zijn de ziekmeldingen in te zien. Ook zijn er verschillende overzichten en rapportages m.b.t. verzuim beschikbaar in Nmbrs op bedrijfs-en debiteurniveau. 

Bedrijfsniveau:

Bedrijfs- en debiteurniveau:

 

Verzuim (ziekte) verwerken op de loonstrook

Verzuim kan invloed hebben op het salaris van de medewerker. Onderstaand artikel geeft ook informatie over wachtdagen en -uren. 

 

Verzuimmeldingen naar een Arbodienst versturen (koppelen)

Verzuimmeldingen kunnen rechtstreeks naar verschillende Arbodiensten verstuurd worden. Het artikel over Integraties en koppelingen behandelt de (inrichting van de) verschillende arbodiensten. 
Zie ook deze artikelen:

Herstelmelding Arbodienst

In overleg met de arbodiensten is de hersteldatum, de laatste ziektedag plus één dag ongeacht het rooster van de medewerker. De hersteldatum wordt meegestuurd met de herstelmelding. 

 

Opmerkingen