[Verzuim-integratie] ArboNed

Verzuim XML-berichten versturen naar ArboNed

Dit artikel beschrijft de integratie van Nmbrs met ArboNed. Voor de koppeling met ArboNed dienen eerst de klantgegevens voor beoordeling naar ArboNed te worden gestuurd. Vervolgens moet deze arbodienst in Nmbrs worden aangemaakt en tot slot dienen de gewenste bedrijven hieraan te worden gekoppeld. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Let op: ArboNed ondersteunt alleen koppelingen voor bedrijven met minimaal 35 medewerkers.

ArboNed aanmaken

Accountant-omgeving
Om verzuim XML-meldingen en bepaalde wijzigingen in de werknemersgegevens naar ArboNed te kunnen versturen dien je een Arbodienst aan te maken. Ga hiervoor naar Debiteurniveau, klik vervolgens op Instellingen en kies voor Arbodienst onder Verzuim:

Arboned1.png

Business-omgeving
Om verzuim XML-meldingen en bepaalde wijzigingen in de werknemersgegevens naar ArboNed te kunnen versturen dien je een Arbodienst aan te maken. Klik in de blauwe balk op het tandwiel (Instellingen) en kies voor Arbodienst onder Verzuim:

arboned2.png

ArboNed instellen

Klik op 'Nieuwe arbodienst' en kies bij Type voor ArboNed:

mceclip3.png

De bovenste velden zijn niet verplicht om in te vullen; deze zijn slechts ter informatie voor je organisatie.

De volgende gegevens zijn wel verplicht:

  • Identificatie inzender: Nmbrs
  • Naam organisatie: bedrijfsnaam
  • Code werkgever: contractnummer (is bekend bij de organisatie of stuur een mail naar verzuimkoppelingen@arboned.nl)
  • Aansluitnummer: ook dit is op te vragen bij ArboNed.

Vink 'Auto send' aan om verzuim XML-berichten  na het aanmaken direct automatisch naar ArboNed te verzenden.

Acties die een 'Auto send' of 'Auto Toewijzen' in gang zetten:

  • Er worden alleen verzuimgegevens verstuurd.

Bedrijven koppelen

Nadat een arbodienst is aangemaakt verschijnt een nieuwe tab: 'Bedrijven per arbodienst'. Ga naar dit tabblad, selecteer een arbodienst uit het drop-downmenu en klik op 'Bedrijven toevoegen':

arboned4.PNG

Let op: het drop-downmenu met beschikbare arbodiensten toont de namen zoals die zijn ingevoerd in veld 'Naam' op tabblad Arbodienst. Indien dit veld leeg is gelaten toont het drop-downmenu cijfercodes (2700, 2701, etc.).

In het pop-upscherm kunnen vervolgens de bedrijven geselecteerd worden die gekoppeld moeten worden aan de arbodienst:

arboned5.PNG

Let op: indien slechts één arbodienst is aangemaakt voor een debiteur met een bedrijf, dan dien je alsnog het bedrijf aan de arbodienst toe te voegen. 

Medewerkers koppelen

Nadat je een bedrijf aan een arbodienst hebt toegevoegd worden alle medewerkers zichtbaar op tab 'Medewerkers per arbodienst':

arboned6.PNG

Wanneer je een medewerker wilt uitsluiten van of aanmelden bij een arbodienst kun je dat hier wijzigen. Selecteer een arbodienst en klik op 'Medewerkers toevoegen':

arboned7.PNG

Je kunt eventueel filteren op bedrijf. 

Let op: als een medewerker via een van deze acties automatisch geactiveerd was en daarna handmatig weer gedeactiveerd is in het overzicht 'Medewerkers per Arbodienst', dan zal de betreffende medewerker bij een nieuwe actie uit bovenstaand rijtje niet opnieuw geactiveerd worden! De reden hiervoor is dat deze actie de vorige keer handmatig ongedaan gemaakt is. Dit geldt voor alle inactieve medewerkers bij wie in het overzicht 'Medewerkers per Arbodienst' een datum staat in kolom 'Veranderd'.

Overzicht verzuim XML-meldingen

De verzuim XML-meldingen vind je op Debiteurniveau onder het kopje Verzuim op tab Instellingen. Dit zijn alle meldingen voor medewerkers die in Nmbrs ziek zijn gemeld.
Je kunt filteren op verschillende gegevens, zoals datum, status en type.

Wanneer je op Verversen klikt krijg je een lijst op basis van de gekozen filters. Vervolgens vink je de meldingen aan die verzonden dienen te worden en klik je op Verzenden.

arboned8.PNG

Foutmeldingen in XML-berichten

Momenteel zijn bij ons geen foutmeldingen bekend voor deze integratie.

 

Opmerkingen