Medewerker ziek/beter melden

Wanneer een medewerker zich ziek heeft gemeld, registreert u het verzuim via het dashlet Verzuim.

 1. Verzuim
 2. Verzuimmelding binnen of buiten bestaand dossier
 3. Voldoen aan Wet van Poortwachter
 4. Verzuimmelding invullen
 5. Verzuimdossier
 6. Herstelmelding
 7. Gedeeltelijke Herstelmelding
 8. Beter Melden
 9. Herstelmelding ongedaan maken

1. Verzuim

Screenshot_7.png

1. Klik op de medewerker.

2. Klik op het plusje in het dashlet Verzuim.

Let op! Bij een open verzuimdossier zal deze direct getoond worden in het dashlet. Indien er geen lopend verzuimdossier is, zal er geen informatie weergegeven worden in het dashlet en zal 'Geen Verzuim' getoond worden. Eerdere (gesloten) verzuimdossiers zijn in te zien door op 'Meer...' te klikken.

2. Verzuimmelding binnen of buiten bestaand dossier

LET OP!
Het is mogelijk om een verzuimmelding met terugwerkende kracht in te voeren. Er zijn 2 manieren waarop je een verzuimmelding kan doen: Binnen een bestaand dossier en als nieuw dossier.

 1. Indien er een nieuwe verzuimmelding vanuit het verzuimmeldingen overzicht wordt gemaakt dan zal dit altijd leiden tot een nieuw dossier. Het is hierbij niet meer mogelijk om 'Nieuw dossier beginnen' uit te vinken:mceclip2.png
 2. Indien een nieuwe verzuimmelding toegevoegd dient te worden aan een bestaand dossier dan zal het desbetreffende dossier eerst geopend moeten worden en daarin een nieuwe verzuimmelding gemaakt moeten worden:mceclip3.png
 3. Het is alleen mogelijk om één verzuimmelding tegelijkertijd open te hebben en verzuimmeldingen mogen niet met elkaar overlappen. Wanneer dit gebeurt zal er een melding getoond worden:

3. Voldoen aan Wet van Poortwachter

Volgens de Wet van Poortwachter moet een verzuimmelding die binnen 28 dagen van een vorige verzuimmelding valt in één dossier gestopt worden.

Voorbeeld 1:
Indien een medewerker op 2 maart beter gemeld wordt en vervolgens op 20 maart weer ziek wordt, dan vallen deze verzuimmelding binnen één dossier en is de startdatum van de ziekte 2 maart (dus niet 20 maart!).

Voorbeeld 2:
Indien een medewerker op 2 maart beter gemeld wordt en vervolgens op 1 april weer ziek wordt, dan vallen deze verzuimmelding NIET binnen één dossier en is de startdatum van de ziekte 1 april (dus niet 1 maart!).

Om er voor te zorgen dat er wordt voldaan aan de Wet van Poortwachter, hebben we meerdere meldingen toegevoegd aan het verzuimdashlet. Aangezien er uitzonderingen zijn op deze regel zullen deze meldingen alleen getoond worden als waarschuwing, een dergelijke actie zal niet geweigerd worden.

 1. Als er een verzuimmelding wordt gestart buiten een bestaand dossier, maar deze valt wel binnen 28 dagen van een bestaand dossier:
 2. Als er een verzuimmelding wordt gestart binnen een bestaand dossier en de datum valt buiten 28 dagen van een andere verzuimmelding:
 3. Indien er een verzuimmelding wordt gestart met een datum die eerder begint dan een andere verzuimmelding:

 

4. Verzuimmelding invullen

mceclip12.png

Vul alle gegevens in betreffende de ziekmelding en klik daarna op Opslaan.

Wanneer een casemanager is geselecteerd worden naar hem/haar signalen van de verzuimmeldingen verzonden. Wil je de signaalinstellingen wijzigen, zie HR signaalinstellingen. Wil je de casemanger wijzigen, zie verzuim casemanager

5. Verzuimdossier

mceclip5.png

Er wordt automatisch een verzuimdossier aangemaakt met actiepunten. Dit verzuimdossier kunt u inzien door in het dashlet op meer te klikken.

U kunt hier ook een herstelmelding doen of een gedeeltelijke herstelmelding.

6. Herstelmelding

 1. Ga naar tabblad Explorer
 2. Ga naar de medewerker
 3. Klik in het dashlet Verzuim

mceclip7.png

 Voer de juiste datum in en klik op Opslaan.

mceclip8.png

U kunt ook direct in het dashlet Verzuim klikken om een herstelmelding te registreren.

 

7. Gedeeltelijke herstelmelding

Wanneer een medewerker gedeeltelijk beter moet worden gemeld, dient u het verzuimpercentage aan te passen. Dit doet u op de manier zoals hieronder beschreven:

1. Ga naar tabblad Explorer.

2. Ga naar de medewerker.

3. Klik in het dashlet Verzuim.

mceclip10.png

4. Selecteer Gedeeltelijke herstelmelding.

5. Geef het nieuwe verzuimpercentage in.
Let op! Het gaat hier dus om het percentage dat de medewerker ziek is.

6. Selecteer de start- en meldingsdatum en klik op Opslaan.

 

U kunt ook in het verzuimdossier van een medewerker een gedeeltelijke herstelmelding doen.

mceclip11.png

 

 

8. Herstelmelding ongedaan maken

Indien je de medewerker per ongeluk in zijn geheel beter gemeld hebt, terwijl je deze niet of maar gedeeltelijk beter had willen melden dan kan je dit weer ongedaan maken.
Dit doe je door naar de desbetreffende verzuimmelding te gaan:

Verzuim_image_1.png


Vervolgens maak je de velden 'Laatste Ziektedag' en 'Meldingsdatum' leeg en klik je op 'Opslaan':

Verzuim_image_2.png

 

Opmerkingen