Capgemini (UPA): pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor Capgemini aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar Capgemini dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA Capgemini', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Let op: 'Naam leverancier' is de handelsnaam van de werkgever.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branches:

  • Detailhandel (m.u.v. 0079 | Slagersbedrijven en 0111 | Kappersbedrijven)

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover. Je kunt correcties over een heel jaar opsturen naar het pensioenfonds door een losse correctie aan te maken.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Medewerker werkt door na eindleeftijd regeling(en)

Een regeling krijgt een einddatum mee bij het uitdienst melden van een medewerker. Daarom dient een medewerker uitdienst gemeld te worden indien deze medewerker doorwerkt na de eindleeftijd van de brancheregeling(en). Daarna maak je de medewerker opnieuw aan.

 

Opmerkingen