Berichtgeving PMT m.b.t. overgang naar UPA

Recentelijk heeft PMT informatie gepubliceerd m.b.t. de overgang naar UPA vanaf 1 januari 2024. Het blijkt dat Stap 2: Controleer uw salarisadministratie in 5 stappen van deze berichtgeving tot enige verwarring kan leiden.

Belangrijk om te weten is dat met de term 'UPA-bestand' in dit geval bedoeld wordt: overzicht voor het controleren van gegevens die per 2024 d.m.v. de UPA aangeleverd zullen worden.

Het is zeer aan te raden om te controleren of de gegevens die genoemd worden in het stappenplan van PMT in Nmbrs overeenkomen met hoe ze bij PMT geregistreerd zijn, omdat de huidige aanlevering handmatig is. Het betreft de volgende gegevens:

Te controleren gegevens Hoe kan ik deze gegevens in Nmbrs controleren?
Loonheffingennummer Bedrijfsniveau -> Loonheffingnummer
Laatste 4 cijfers van BSN Overzicht NAW
Geboortedatum Overzicht NAW
Indicatie pensioenopbouw tijdens verlof
Indien van toepassing
Controleer of er ook op de loonstrook pensioen wordt berekend conform reglement en of dit overeenkomt met wat je doorgeeft in het pensioenportaal

Premie- en opbouwpercentage Excedentregeling
Indien van toepassing

Bedrijfsniveau -> Overzichten -> Medewerker Payroll -> Branches
Verzekerd- en premiebedrag ANW
Indien van toepassing
Bedrijfsniveau -> Overzichten -> Medewerker Payroll -> Branches

Opmerkingen