CAO 3618 (Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven): nieuwe systeemsalaristabel per 7-2023

Als gevolg van de invoering van een nieuw loongebouw in CAO 3618 (Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven) is het noodzakelijk om een nieuwe systeemsalaristabel te creëren, ter vervanging van tabel 3619. De nieuwe tabel heet:

3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven per 7-2023

Houd rekening met het volgende:

  • Indien je momenteel gebruik maakt van tabel 3619, dan kun je de nieuwe tabel handmatig of via een update aan de betreffende medewerker(s) koppelen.
  • Tabel 3619 wordt niet meer bijgewerkt en per 7-2023 gearchiveerd; zie dit artikel voor meer informatie over het archiveren van salaristabellen.
  • Hoewel de Raad op dit moment nog geen tabellen heeft gepubliceerd die zijn bijgewerkt o.b.v. het minimumloon per 7-2023, hebben wij de tredes waar nodig wel alvast opgehoogd tot WML-niveau. Zoals gebruikelijk in deze CAO zijn de bedragen vanuit het WML-uurloon van de betreffende trede berekend. Indien de nog te publiceren bedragen desondanks afwijken van de gehanteerde bedragen dan zullen wij uiteraard waar nodig aanpassen.

Opmerkingen