CAO 4255 (KNDB): nieuwe systeemsalaristabellen

In systeemsalaristabellen 518 en 519 (KNDB CAO) hebben niet alle tredes het correcte tredevolgordenummer. Dit is normaal gesproken geen probleem, omdat Nmbrs bij een automatische tredeverhoging naar het eerstvolgende hogere bedrag kijkt; dit is onafhankelijk van de volgorde. Maar als, zoals in deze CAO, meerdere tredes hetzelfde (WML-)bedrag hebben dan kan het wel gebeuren dat een medewerker niet naar de juiste trede overgaat. Daarom hebben we besloten om deze tabellen te vervangen door 2 nieuwe:

  • 4255 | KNDB CAO per 4-2023 => vervangt 518
  • 4256 | KNDB CAO (uur) per 4-2023 => vervangt 519

De initiële bedragen in deze tabellen zijn die per 2023-4M (W13 / 4W P4) en zijn afkomstig van de KNDB-site. Zodra de bedragen per 1 juli 2023 worden gepubliceerd zullen wij deze toevoegen.

Houd rekening met het volgende:

  • Tabellen 518 en 519 worden niet meer bijgewerkt en per 7-2023 gearchiveerd. Zie dit artikel voor meer informatie over het archiveren van salaristabellen.
  • Als je momenteel gebruik maakt van tabel 518 en/of 519, dan kun je de nieuwe tabel handmatig of via een update aan de betreffende medewerker(s) koppelen.
  • Aangezien de nieuwe tabellen de bedragen per 1 april 2023 bevatten kun je de medewerkers nu al overzetten.
  • Wij koppelen de nieuwe maandtabel (4255) aan CAO-model 4255 | KNDB CAO.

 

Opmerkingen