APG SPW: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstelling APG SPW voor de Woondiensten toepast. Dit betreft instellingen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar APG SPW. 

Pensioenexport koppelen aan een bedrijf

Om het pensioenformaat APG SPW in te stellen bij een bedrijf ga je naar het dashlet ''Pensioen exportinstellingen'' op bedrijfsniveau. Daar kun je een exportformaat toevoegen door op de optie ''+ Pensioen Exportinstellingen'' te drukken:

Vervolgens kun je daar het formaat ''APG SPW'' selecteren; je krijgt dan het volgende overzicht te zien:

De volgende gegevens dienen ingevuld te worden.

  1. Bedrijf contactpersoon.
  2. Nummer leverancier
  3. Bedrijf relatienummer APG (zonder streepjes, alleen cijfers)
  4. Tijdvak: periodetype van de aangifte.

Exportinstellingen medewerker

Om het pensioenformaat APG SPW in te stellen bij een medewerker ga je naar het dashlet ''Exportinstellingen'' op medewerkersniveau en selecteer je bij CAO: 0 | Alle cao's SPW. Je krijgt dan het volgende overzicht te zien:

 

  1. Beroepscode: hoeft niet ingevuld te worden. 
  2. Nummer inkomstenverhouding APG: zoals bekend is bij APG. Als hier geen nummer wordt ingevuld zal nummer IKV 1 gebruikt worden.
  3. Verbijzondering Inkomstenverhouding: standaard is dit "WNE | Geen bijzonderheden"; alleen aanpassen in afwijkende situaties.
  4. Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het personeelsnummer dat bij APG bekend is te lang is om in dashlet Personalia in te vullen.

Branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branche:

Productaanlevering

Het is verplicht om de producten PP (OP/PP), VPL, AP (WIA,WGA), IP(WIA) en FLOW naar APG SPW aan te leveren. Het is daarnaast mogelijk dat een medewerker een vast bedrag afstaat voor ANW-Hiaat via het (niet verplichte) product ANWH. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit ingericht dient te worden. 

Correcties

Als het nodig is om een periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit via een TWK-correctie vanaf de gewenste periode realiseren. De correctie zal dan automatisch meegenomen worden in de eerstvolgende pensioenexport.

Intrekking IKV

Wanneer een nummer IKV ingetrokken moet worden kunnen stap 6 & 7 in het volgende artikel gevolgd worden:

Eindafrekening als een medewerker uitdienst is

Als een medewerker bij APG uitdienst is gemeld is het niet meer mogelijk om in een latere periode pensioengegevens aan te leveren. Als over een eindafrekening pensioen afgedragen dient te worden, dan kan dit alleen door deze te verwerken in de laatste periode dat de medewerker in dienst was.

Medewerker uitsluiten

Om een medewerker uit te sluiten van de pensioenaangifte kun je de brancheregelingen op medewerkersniveau deactiveren. De medewerker zal dan niet meegaan in het exportbestand. Om een medewerker slechts uit te sluiten van een bepaalde regeling dient alleen deze regeling op medewerkersniveau gedeactiveerd te worden.

Bedrijf zonder medewerkers

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft geen pensioenaangifte naar APG verstuurd te worden. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn kan wel een exportbestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatisch als 'Verzonden' worden gemarkeerd.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht van veel voorkomende foutmeldingen.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk