APG SPW: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de instellingen voor APG SPW aanmaakt voor de Woondiensten branche. Dit betreft instellingen op bedrijf- en medewerker niveau. Ook vind je aanvullende informatie die bij deze pensioenexport van belang is. 

Pensioenexport instellingen bedrijf

 1. Selecteer hier APG SPW
 2. Vul de naam van de contactpersoon in.
 3. Vul het nummer Leverancier in.
 4. Vul het relatienummer in (zonder streepjes, alleen cijfers)
 5. Selecteer het gewenste tijdvak.
 6. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

Let op: Om gegevens naar APG te versturen heb je alleen een leveranciersnummer nodig. Er hoeft geen aparte gegevens voor APG MFT Gateway te worden ingevuld.

 

Pensioenexport instellingen medewerker

 

 1. CAO: Selecteer hier de Cao code.
 2. Beroepscode: er hoeft geen beroepscode ingevuld te worden. 
 3. Het nummer inkomstenverhouding zoals bekend bij APG: Als hier geen nummer wordt ingevoerd zal 1 gebruikt worden.
 4. Verbijzondering Inkomstenverhouding: Standaard is dit "WNE | Geen bijzonderheden", alleen aanpassen bij andere / bijzonder situaties.
 5. Afwijkend personeelsnummer: gebruik dit veld als het personeelsnummer dat bij APG bekend is te lang is om in het dashlet Personalia in te vullen!
 6. Als alles is ingevuld klik op "Opslaan"

 

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die APG ondersteunt:  

Het aanleveren van de producten PP (OP/PP), VPL, AP (WIA,WGA), IP(WIA) en FLOW zijn verplicht naar APG SPW, het is mogelijk dat de werknemer een vast bedrag afstaat voor ANW-Hiaat via het product ANWH. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit ingericht moet worden. 

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar APG wilt corrigeren, doe je dit door een normale correctie-run uit te voeren. De correctie zal dan automatisch meegenomen worden in de eerst volgende pensioenexport.

 

Intrekking IKV

Een volgnummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doe je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Eindafrekening als een medewerker uitdienst is

Als een medewerker bij APG uitdienst is gemeld is het niet meer mogelijk om in een latere periode pensioengegevens aan te leveren. Als er over een eindafrekening pensioen afgedragen dient te worden, kan dit alleen door deze te verwerken in de laatste periode dat de medewerker indienst was.

Medewerker uitsluiten

Als een medewerker uitgesloten dient te worden van het export bestand, kan dit worden ingericht door de brancheregelingen op medewerkersniveau uit te zetten. De medewerker zal dan niet meegaan in het export bestand. Als een medewerker voor een bepaalde regeling uitgesloten dient te worden kan dit worden ingericht alleen deze regeling op medewerkersniveau uit te zetten. 

Een bedrijf zonder medewerkers

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft er geen pensioen export ingestuurd te worden naar APG. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn kan er wel een export bestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatische gemarkeerd worden als verzonden.

Foutmeldingen

Foutmeldingen worden in dit artikel verzameld, door middel van  CTRL+F kan je de foutmelding het best zoeken. Mocht de foutmelding er niet tussen staan zoek dan contact op met de helpdesk. 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk