AGH: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de export instellingen voor AGH aanmaakt. Het export formaat AGH kan je alleen vanaf 2017 worden ingesteld. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport. 

 

Pensioen exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. Het veld Bedrijf Relatienummer zal weggehaald worden omdat dit volgens AGH niet verplicht is, tot de tijd dat het veld wel zichtbaar is kan je een fictief nummer zoals 1 ingeven. 

Vink de export aan om deze te activeren.

Pensioen instellingen =<2016:
Het insturen van pensioenaangiften in en voor 2016 kan met het export formaat Syntrus Achmea (SA). Export bestanden die ingestuurd worden naar SA worden vanuit SA doorgestuurd naar AGH. Voor handmatige aanpassingen kan je AGH contacten, zij beheren de gegevens. 

 

Branches

Kijk bij de categorie brancheregelingen voor meer informatie over de branches die AGH ondersteunt:

*Voor de slagers kan de manier van afgelopen jaren (2016) worden gebruikt, de aanlevering via Colland.
Er kan een Colland export worden aangemaakt en deze kun je bij AGH uploaden.

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar AGH wilt corrigeren, doe je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hier een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

 

Uitsluiten van medewerkers

AGH wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. AGH wil deze werknemers toch ontvangen zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht nog geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export.

Let op: dit geldt niet voor een stagiair. De stagiair moet ingericht zijn met de juiste instellingen. 

Intrekking IKV

Wanneer je vanuit AGH het bericht krijgt om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken, kun je dat op de volgende manier doen. 

Een volgummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doet je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Let op

Vanuit Nmbrs kan de koppeling AGH pensioenfonds aangemaakt worden. Let op: De aangifte kan handmatig worden gedownload uit Nmbrs en zal je handmatig moeten uploaden op de website van het AGH pensioenfonds.

Op bedrijfsniveau in dashlet pensioen exportinstellingen met exportformaat AGH wordt gevraagd naar het veld 'Bedrijf Relatienummer'. In overleg met AGH hoeft dit veld niet ingevuld te worden, echter vraagt Nmbrs wel om dit veld in te vullen. Dit is een schoonheidsfoutje dat we snel zullen oppakken. 

Het veld 'Bedrijf Relatienummer' kan ingevuld worden met een fictief getal, bijvoorbeeld 1. Er wordt vanuit AGH niet gecontroleerd op dit nummer. Het leveranciersnummer hoort wel ingevuld te zijn, dit wordt door AGH voorzien.

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk