N-N: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstellingen voor Nationale Nederlanden aanmaakt. Ook vind je aanvullende informatie over deze pensioenexport. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Let op: vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze aanlevering, omdat Nationale Nederlanden is overgegaan naar een andere aanleveringsmethode.

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar Nationale Nederlanden dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'N-N', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren.

Ondersteunde branches

Nmbrs ondersteunt geen systeembranches voor N-N. Je dient dan ook een eigen branche aan te maken:

Onderstaand een voorbeeld van een eigen brancheregeling. Van belang zijn Pensioenexport Type: 'N-N' en Fonds: 'N-NP | Pensioen Nationale Nederlanden'. Dit zijn labels voor brancheregels, zodat pensioenexportbestanden de brancheregels herkennen. Zonder deze labels zal niets worden meegenomen in het exportbestand!

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht van veel voorkomende foutmeldingen.

Opmerkingen