AZL (Amsterdam): Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de exportinstellingen voor AZL (Amsterdam) aanmaakt (vanaf 2017). Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij deze pensioenexport. Zie dit artikel voor meer informatie over pensioenexportformaat AZL UPA.

 

Pensioen exportinstellingen

  1. Ga naar het bedrijfsniveau
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

 

 

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. Het is niet nodig om je inzendaccount gegevens in te vullen.

 

 

Vink de export aan om deze te activeren.

Pensioen instellingen =<2016:
Het insturen van pensioenaangiften voor 2016 kan met het export formaat Syntrus Achmea (SA). Exportbestanden die ingestuurd worden naar SA worden vanuit SA doorgestuurd naar AZL. Voor handmatige aanpassingen kun je contact opnemen met AZL, aangezien zij de gegevens beheren. Klik hier voor de 10 meest gestelde vragen over AZL. 

 

Branches

Voor AZL bestaan 3 verschillende exportformaten, hieronder zie je welke je moet gebruiken. 
AZL

AZL Amsterdam

AZL UPA

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar AZL wilt corrigeren, doe je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. 

 

Uitsluiten van medewerkers

AZL wil voor alle werknemers die binnen de werkingssfeer van een fonds vallen informatie ontvangen. Hier vallen ook die werknemers onder, die niet deelnemen aan een regeling van een fonds. AZL wil deze werknemers toch ontvangen zodat getoetst kan worden of de werkgever de toetredingscriteria van het fonds juist heeft toegepast, en de medewerker terecht nog geen deelnemer is aan een van de regelingen die door het fonds worden aangeboden.

Het is daarom niet mogelijk om een werknemer uit te sluiten in de export.

Let op: dit geldt niet voor een stagiair. De stagiair moet ingericht zijn met de juiste instellingen. 

Intrekking IKV

Wanneer je vanuit AZL het bericht krijgt om het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) van een medewerker in te trekken, kun je dat op de volgende manier doen. 

Een volgnummer intrekken kan alleen als er een correctie (twk) aanwezig is die wordt meegenomen in de pensioenexport. Je krijgt dan na het aanmaken van de export de onderstaande mogelijkheid. Klik vervolgens op het halve rondje om een intrekking toe te voegen.

Voeg de intrekking toe. Dit doe je door de periode te selecteren waarin de intrekking gedaan dient te worden samen met het personeelsnummer, oude (foutieve) volgnummer en BSN nummer van de medewerker. Het volgnummer dat je hier invoert, wordt dus ingetrokken.

Let op: Je dient per medewerker, per periode en per volgnummer een intrekking te doen. Bijvoorbeeld: Er is van mei t/m juli het verkeerde volgnummer ingevoerd voor één medewerker. Je dient dan drie intrekkingen toe te voegen aan de loonaangifte, elke periode één intrekking.

Foutmeldingen

Klik hier om naar het overzicht met pensioenaangifte foutmeldingen te gaan.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk